The Message

Psalm 56

A David Psalm, When He Was Captured by the Philistines in Gath

11-4 Take my side, God—I’m getting kicked around,
    stomped on every day.
Not a day goes by
    but somebody beats me up;
They make it their duty
    to beat me up.
When I get really afraid
    I come to you in trust.
I’m proud to praise God;
    fearless now, I trust in God.
    What can mere mortals do?

5-6 They don’t let up—
    they smear my reputation
    and huddle to plot my collapse.
They gang up,
    sneak together through the alleys
To take me by surprise,
    wait their chance to get me.

Pay them back in evil!
    Get angry, God!
    Down with these people!

You’ve kept track of my every toss and turn
    through the sleepless nights,
Each tear entered in your ledger,
    each ache written in your book.

If my enemies run away,
    turn tail when I yell at them,
Then I’ll know
    that God is on my side.

10-11 I’m proud to praise God,
    proud to praise God.
Fearless now, I trust in God;
    what can mere mortals do to me?

12-13 God, you did everything you promised,
    and I’m thanking you with all my heart.
You pulled me from the brink of death,
    my feet from the cliff-edge of doom.
Now I stroll at leisure with God
    in the sunlit fields of life.

Het Boek

Psalmen 56

1Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De duif op verre eilanden.’ Dit lied schreef hij nadat de Filistijnen hem bij Gath gevangennamen.

Wees mij nabij, o God,
en geef mij uw genade,
want de mensen trappen mij tegen de grond.
De hele dag brengen mijn tegenstanders
mij in het nauw.
Mijn vijanden tergen mij de hele dag.
Tallozen staan nu boven mij
en strijden tegen mij.
Juist als alles mij angst aanjaagt,
stel ik op U mijn vertrouwen.
Op U, mijn God.
Ik prijs uw woord.
Ik vertrouw op God en ken geen angst,
wat zouden mensen mij kunnen aandoen?
Zij verdraaien voortdurend mijn woorden,
zij beramen kwade plannen tegen mij.
Zij willen mij overvallen en bespioneren mij.
Zij letten op elke stap die ik zet
in de hoop mij te kunnen doden.
Zouden zij die zoveel slechts en zoveel zonden doen,
kunnen ontkomen? O God, vernietig hen.
U neemt mijn zwerftochten waar
en kent elke traan die ik stort.
Alles staat immers in uw boek?
10 Als ik U te hulp roep,
zullen mijn vijanden terugdeinzen.
Ik weet zeker dat God mij zal helpen.
11 Ik loof en prijs het woord van God.
Ik loof en prijs het woord van de Here.
12 Ik vertrouw op God en ken geen angst.
Wat zou een mens mij kunnen aandoen?
13 Ik heb U geloften gedaan, o God.
Ik zal ze nakomen met offers
waarmee ik U zal loven en prijzen.
14 Want U hebt mij bevrijd van de dood,
mij het leven teruggegeven.
U hebt mij weer in ere hersteld.
Nu mag ik weer leven voor Gods aangezicht
in zijn licht, dat leven geeft.