The Message

Psalm 48

A Psalm of the Sons of Korah

11-3 God majestic,
    praise abounds in our God-city!
His sacred mountain,
    breathtaking in its heights—earth’s joy.
Zion Mountain looms in the North,
    city of the world-King.
God in his citadel peaks
    impregnable.

4-6 The kings got together,
    they united and came.
They took one look and shook their heads,
    they scattered and ran away.
They doubled up in pain
    like a woman having a baby.

7-8 You smashed the ships of Tarshish
    with a storm out of the East.
We heard about it, then we saw it
    with our eyes—
In God’s city of Angel Armies,
    in the city our God
Set on firm foundations,
    firm forever.

9-10 We pondered your love-in-action, God,
    waiting in your temple:
Your name, God, evokes a train
    of Hallelujahs wherever
It is spoken, near and far;
    your arms are heaped with goodness-in-action.

11 Be glad, Zion Mountain;
    Dance, Judah’s daughters!
    He does what he said he’d do!

12-14 Circle Zion, take her measure,
    count her fortress peaks,
Gaze long at her sloping bulwark,
    climb her citadel heights—
Then you can tell the next generation
    detail by detail the story of God,
Our God forever,
    who guides us till the end of time.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 48

Psalm 48

Guds stad

1En sång, en psalm. Av Korachs ättlingar.

2Herren är stor och högt prisad

i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

3Det reser sig vackert och högt,

hela jordens fröjd,

berget Sion i norr,

den store kungens stad.

4Gud är i dess palats,

som en tillflykt har han visat sig.

5Kungar slöt sig samman,

tillsammans tågade de fram.

6De såg och förvånades,

de förskräcktes och tog till flykten.

7De greps av skräck

som en barnaföderskas ångest.

8Du krossade dem

som östanvinden krossar skeppen från Tarshish.

9Det vi har hört får vi se i härskarornas Herres stad,

i vår Guds stad.

Gud upprättar den för evigt. Séla

10Vi begrundar din nåd, Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din högra hand är full av rättfärdighet.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar över dina domslut.

13Gå runt Sion, vandra omkring det,

räkna alla dess torn!

14Lägg märke till dess murar,

betrakta dess palats

så att ni kan berätta om dem för kommande generationer.

15Denne Gud är vår Gud alltid och för evigt.

Han ska leda oss så länge vi lever.