The Message

Psalm 4

A David Psalm

1When I call, give me answers. God, take my side!
Once, in a tight place, you gave me room;
Now I’m in trouble again: grace me! hear me!

You rabble—how long do I put up with your scorn?
How long will you lust after lies?
How long will you live crazed by illusion?

Look at this: look
Who got picked by God!
He listens the split second I call to him.

4-5 Complain if you must, but don’t lash out.
Keep your mouth shut, and let your heart do the talking.
Build your case before God and wait for his verdict.

6-7 Why is everyone hungry for more? “More, more,” they say.
“More, more.”
I have God’s more-than-enough,
More joy in one ordinary day

7-8 Than they get in all their shopping sprees.
At day’s end I’m ready for sound sleep,
For you, God, have put my life back together.

Het Boek

Psalmen 4

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel.

O God, luister naar mij nu ik tot U roep.
U laat mij toch altijd tot mijn recht komen!
Toen ik in de knel zat,
hebt U mij ruimte gegeven.
Heb ook nu medelijden met mij,
luister naar mijn gebed!
De Here God vraagt:
‘Mensenkinderen,
wanneer houden jullie er mee op
mijn eer te grabbel te gooien
door levenloze afgoden te aanbidden?
Hoelang blijven jullie nog
zinloze dingen najagen?
Het is allemaal bedrog!’
Luister goed:
de Here heeft mij voor Zichzelf bestemd,
daarom zal Hij naar mij luisteren
en mij antwoord geven wanneer ik tot Hem roep.
Als u boos wordt,
zondig dan niet tegen de Here.
Als u ʼs nachts wakker ligt,
overdenk dan in alle rust zijn woord.
Heb volkomen vertrouwen in de Here
en bied Hem uw offers aan
zoals die zijn voorgeschreven.
Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen.
Here, toont U hun dat zij het mis hebben
door uw licht op ons te laten schijnen!
Ja, de blijdschap die U mij hebt gegeven,
gaat dieper dan hun vreugde,
wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien.
Ik ga rustig liggen en slaap vredig in,
ik weet dat alleen U mij beschermt, Here!