The Message

Psalm 35

A David Psalm

11-3 Harass these hecklers, God,
    punch these bullies in the nose.
Grab a weapon, anything at hand;
    stand up for me!
Get ready to throw the spear, aim the javelin,
    at the people who are out to get me.
Reassure me; let me hear you say,
    “I’ll save you.”

4-8 When those thugs try to knife me in the back,
    make them look foolish.
Frustrate all those
    who are plotting my downfall.
Make them like cinders in a high wind,
    with God’s angel working the bellows.
Make their road lightless and mud-slick,
    with God’s angel on their tails.
Out of sheer cussedness they set a trap to catch me;
    for no good reason they dug a ditch to stop me.
Surprise them with your ambush—
    catch them in the very trap they set,
    the disaster they planned for me.

9-10 But let me run loose and free,
    celebrating God’s great work,
Every bone in my body laughing, singing, “God,
    there’s no one like you.
You put the down-and-out on their feet
    and protect the unprotected from bullies!”

11-12 Hostile accusers appear out of nowhere,
    they stand up and badger me.
They pay me back misery for mercy,
    leaving my soul empty.

13-14 When they were sick, I dressed in black;
    instead of eating, I prayed.
My prayers were like lead in my gut,
    like I’d lost my best friend, my brother.
I paced, distraught as a motherless child,
    hunched and heavyhearted.

15-16 But when I was down
    they threw a party!
All the nameless riffraff of the town came
    chanting insults about me.
Like barbarians desecrating a shrine,
    they destroyed my reputation.

17-18 God, how long are you going
    to stand there doing nothing?
Save me from their brutalities;
    everything I’ve got is being thrown to the lions.
I will give you full credit
    when everyone gathers for worship;
When the people turn out in force
    I will say my Hallelujahs.

19-21 Don’t let these liars, my enemies,
    have a party at my expense,
Those who hate me for no reason,
    winking and rolling their eyes.
No good is going to come
    from that crowd;
They spend all their time cooking up gossip
    against those who mind their own business.
They open their mouths
    in ugly grins,
Mocking, “Ha-ha, ha-ha, thought you’d get away with it?
    We’ve caught you hands down!”

22 Don’t you see what they’re doing, God?
    You’re not going to let them
Get by with it, are you? Not going to walk off
    without doing something, are you?

23-26 Please get up—wake up! Tend to my case.
    My God, my Lord—my life is on the line.
Do what you think is right, God, my God,
    but don’t make me pay for their good time.
Don’t let them say to themselves,
    “Ha-ha, we got what we wanted.”
Don’t let them say,
    “We’ve chewed him up and spit him out.”
Let those who are being hilarious
    at my expense
Be made to look ridiculous.
    Make them wear donkey’s ears;
Pin them with the donkey’s tail,
    who made themselves so high and mighty!

27-28 But those who want
    the best for me,
Let them have the last word—a glad shout!—
    and say, over and over and over,
God is great—everything works
    together for good for his servant.”
I’ll tell the world how great and good you are,
    I’ll shout Hallelujah all day, every day.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 35

Psalmul 35

Al lui David

Răfuieşte-te, Doamne, cu cei ce se răfuiesc cu mine!
    Luptă-te cu cei ce se luptă cu mine!
Înarmează-Te cu scut şi cu pavăză!
    Ridică-Te, ca să-mi ajuţi!
Dezveleşte-Ţi suliţa şi lancea
    pentru prigonitorii mei![a]
Grăieşte sufletului meu:
    „Eu sunt mântuirea ta!“

Să fie ruşinaţi şi umiliţi
    cei ce caută să-mi ia viaţa;
să dea înapoi, să fie făcuţi de ruşine
    cei ce-mi plănuiau răul!
Să fie ca pleava luată de vânt
    şi să-i izgonească îngerul Domnului!
Întunecoasă şi alunecoasă să le fie calea,
    iar îngerul Domnului să-i urmărească!
Fără nici un motiv mi-au întins pe ascuns un laţ,
    fără nici un motiv au săpat o groapă sufletului meu.
De aceea să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate
    şi să fie prinşi în laţul pe care l-au întins pe ascuns pentru mine;
        să cadă în el în timpul prăpădului.
Atunci sufletul meu se va bucura în Domnul,
    mă voi veseli de mântuirea Lui.
10 Întreaga-mi fiinţă va exclama:
    Doamne, cine este ca Tine,
Care să-l scape pe cel sărac de cel mai tare decât el,
    pe cel sărac şi pe cel sărman – de jefuitorul lui?“

11 Nişte martori dezlănţuiţi se ridică
    şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
12 Astfel ei îmi răsplătesc cu rău pentru bine
    şi îmi pustiesc sufletul.
13 Eu însă, când ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu sac
    şi îmi smeream sufletul prin post;
iar când rugăciunile îmi rămâneau fără răspuns,
14     ca un prieten, ba mai mult, ca un frate,
    umblam bocind, ca unul care-şi boceşte mama,
    cu capul plecat, cuprins de întristare.
15 Acum însă, când eu mă împiedic, ei se bucură şi se adună,
    se adună împotriva mea, lovindu-mă pe ascuns,
        sfâşiindu-mă fără încetare.
16 Ca nişte bufoni batjocoritori[b]
    scrâşnesc din dinţi împotriva mea!
17 Stăpâne, cât vei mai privi?
    Scapă-mi sufletul de pustiirile lor,
        şi preţioasa mea viaţă – de puii aceştia de lei!
18 Apoi Te voi lăuda în adunarea cea mare,
    Te voi onora în mijlocul unui norod fără număr.

19 Să nu se bucure de mine cei ce mă duşmănesc pe nedrept
    şi să nu tragă cu ochiul cei ce mă urăsc fără motiv!
20 Căci ei nu vorbesc de pace,
    ci urzesc înşelătorii
        împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.
21 Vorbesc împotriva mea, zicând: „Ha! Ha!
    Ochii noştri şi-au văzut dorinţa împlinită!“

22 Doamne, Tu ai văzut; nu tăcea!
    Stăpâne, nu Te depărta de mine!
23 Ridică-Te, trezeşte-Te pentru apărarea mea,
    apără-mi pricina, Dumnezeul meu şi Stăpânul meu!
24 Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu!
    Nu-i lăsa să se bucure de mine!
25 Nici măcar să nu gândească: „Aha! Ce bine!“
    Să nu zică: „L-am înghiţit!“

26 Să fie făcuţi de ruşine şi de râs
    cei ce se bucură de necazul meu!
Cu ruşine şi cu dezonoare să se îmbrace
    cei ce se ridică împotriva mea!
27 Să strige de veselie şi să se bucure
    cei ce îndrăgesc dreptatea mea,
cei se spun întotdeauna:
    „Mărit fie Domnul Care doreşte pacea[c] robului Său!“
28 Atunci limba mea va vesti dreptatea Ta
    şi lauda Ta toată ziua!

Notas al pie

  1. Psalmii 35:3 Sau: suliţa şi închide calea / prigonitorilor mei!
  2. Psalmii 35:16 Sensul ebraic al versului este nesigur; LXX: M-au pus la încercare, m-au batjocorit cu dispreţ
  3. Psalmii 35:27 Ebr.: şalom, un termen cu o arie semantică foarte bogată: pace, bine, sănătate, bunăstare