The Message

Psalm 32

A David Psalm

1Count yourself lucky, how happy you must be—
    you get a fresh start,
    your slate’s wiped clean.

Count yourself lucky—
    God holds nothing against you
    and you’re holding nothing back from him.

When I kept it all inside,
    my bones turned to powder,
    my words became daylong groans.

The pressure never let up;
    all the juices of my life dried up.

Then I let it all out;
    I said, “I’ll make a clean breast of my failures to God.”

Suddenly the pressure was gone—
    my guilt dissolved,
    my sin disappeared.

These things add up. Every one of us needs to pray;
    when all hell breaks loose and the dam bursts
    we’ll be on high ground, untouched.

God’s my island hideaway,
    keeps danger far from the shore,
    throws garlands of hosannas around my neck.

Let me give you some good advice;
    I’m looking you in the eye
    and giving it to you straight:

“Don’t be ornery like a horse or mule
    that needs bit and bridle
    to stay on track.”

10 God-defiers are always in trouble;
    God-affirmers find themselves loved
    every time they turn around.

11 Celebrate God.
    Sing together—everyone!
    All you honest hearts, raise the roof!

Nkwa Asem

Nnwom 32

Bɔne fafiri

1Nhyira nka wɔn a wɔde wɔn bɔne firi wɔn, na wogyaa wɔn bɔne mu ma ɛka. Nhyira nka nea Awurade nka se wayɛ bɔne bi na ɔde ne ho wɔ nnaadaa nyinaa mu.

Bere a manka me bɔne no, ɛma mebrɛe me su mu da no nyinaa. Wotwee m’aso awia ne anadwo, Awurade; m’ahoɔden so tewee koraa sɛ nea ɔhyew ka fonwini a owia ahye no. Awia ne anadwo, wotwee m’aso, Awurade; m’ahoɔden sae koraa te sɛ fonwini a owia ahye no. Afei mekaa me bɔne kyerɛɛ wo. Mamfa bɔne a mayɛ ansie. Meyɛɛ m’adwene sɛ mɛka akyerɛ wo, na wode ne nyinaa kyɛɛ me.

Enti ɛsɛ sɛ wɔn a wodi wo nokware no su frɛ wo ahohia mu. Sɛ ɔhaw ntoatoaso ba wɔn ba a, ɛrenka wɔn.

Wone me guankɔbea; wubegye me afi ɔhaw mu. Meto wo nkwagye ho dwom dennen efisɛ, wobɔ me ho ban. Awurade se, “Mɛkyerɛ wo ɔkwan a ɛsɛ sɛ wofa so; metu wo fo. Monnyɛ sɛ ɔpɔnkɔ anaa afurumpɔnkɔ a wonnim hwee nti, wɔnam nnareka ne hama so kyerɛ no kwan ma ɔbrɛ ne ho ase no.”

10 Ɔdebɔneyɛfo behu amane, nanso wɔn a wɔde wɔn ho to Awurade so no benya ogye afi ne daa dɔ mu. 11 Mo a moyɛ atreneefo no, momma mo ani nnye na munni ahurusi wɔ nea Awurade ayɛ no ho. Mo a mutie no, monteɛm nni ahurusi!