The Message

Psalm 26

A David Psalm

1Clear my name, God;
    I’ve kept an honest shop.
I’ve thrown in my lot with you, God, and
    I’m not budging.

    Examine me, God, from head to foot,
    order your battery of tests.
Make sure I’m fit
    inside and out

    So I never lose
    sight of your love,
But keep in step with you,
    never missing a beat.

4-5     I don’t hang out with tricksters,
    I don’t pal around with thugs;
I hate that pack of gangsters,
    I don’t deal with double-dealers.

6-7     I scrub my hands with purest soap,
    then join hands with the others in the great circle,
    dancing around your altar, God,
Singing God-songs at the top of my lungs,
    telling God-stories.

8-10     God, I love living with you;
    your house glows with your glory.
When it’s time for spring cleaning,
    don’t sweep me out with the quacks and crooks,
Men with bags of dirty tricks,
    women with purses stuffed with bribe-money.

11-12     You know I’ve been aboveboard with you;
    now be aboveboard with me.
I’m on the level with you, God;
    I bless you every chance I get.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 26

En uskyldigs ydmyge bøn

1En sang af David.

Frikend mig, Herre, for jeg er uskyldig.
    Jeg har altid sat min lid til dig.
Se efter, hvad der bor i mit hjerte,
    undersøg mine tanker og motiver.
Jeg kender din trofaste nåde,
    jeg ønsker at gøre din vilje.
Jeg færdes ikke blandt de falske,
    gør ikke de gudløse selskab.
Jeg tager afstand fra de ondes planer,
    jeg vil ikke have noget med dem at gøre.
Jeg ønsker at bevare min uskyld,
    så jeg kan nærme mig dit hellige alter.
Der vil jeg synge dig en takkesang,
    fortælle om alle dine undere.
Herre, jeg elsker at komme til dit hus,
    for det er der, jeg kan se din herlighed.
Lad mig ikke dele skæbne med syndere,
    døm mig ikke, som du dømmer voldsmænd,
10 for de er altid ude på rov
    og tager gerne imod bestikkelse.
11 Men jeg lever oprigtigt og retskaffent.
    Fri mig fra det onde og vær mig nådig.
12 Mine fødder står på sikker grund,
    og i folkets forsamling vil jeg prise dig, Herre.