The Message

Psalm 149

11-4 Hallelujah!
Sing to God a brand-new song,
    praise him in the company of all who love him.
Let all Israel celebrate their Sovereign Creator,
    Zion’s children exult in their King.
Let them praise his name in dance;
    strike up the band and make great music!
And why? Because God delights in his people,
    festoons plain folk with salvation garlands!

5-9 Let true lovers break out in praise,
    sing out from wherever they’re sitting,
Shout the high praises of God,
    brandish their swords in the wild sword-dance—
A portent of vengeance on the God-defying nations,
    a signal that punishment’s coming,
Their kings chained and hauled off to jail,
    their leaders behind bars for good,
The judgment on them carried out to the letter
    —and all who love God in the seat of honor!
Hallelujah!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 149

Psalm 149

Jubel över seger

1Halleluja!

Sjung en ny sång till Herren,

hans lov i de frommas församling!

2Israel ska glädja sig över sin skapare,

Sions folk jubla över sin kung!

3De ska lova hans namn med dans

och lovsjunga honom till tamburin och harpor.

4Herren älskar sitt folk,

och de ödmjuka kröner han med räddning.

5De fromma ska jubla i ära,

sjunga glädjesång på sin bädd.

6Lovprisning till Gud ska vara i deras mun

och ett skarpt svärd i deras händer,

7för att hämnas på nationer

och straffa folk,

8för att binda folkens kungar med kättingar,

sätta järnbojor på deras furstar

9och verkställa de domar som beslutats mot dem.

En ära är detta för alla hans fromma.

Halleluja!