The Message

Psalm 148

11-5 Hallelujah!
Praise God from heaven,
    praise him from the mountaintops;
Praise him, all you his angels,
    praise him, all you his warriors,
Praise him, sun and moon,
    praise him, you morning stars;
Praise him, high heaven,
    praise him, heavenly rain clouds;
Praise, oh let them praise the name of God
    he spoke the word, and there they were!

He set them in place
    from all time to eternity;
He gave his orders,
    and that’s it!

7-12 Praise God from earth,
    you sea dragons, you fathomless ocean deeps;
Fire and hail, snow and ice,
    hurricanes obeying his orders;
Mountains and all hills,
    apple orchards and cedar forests;
Wild beasts and herds of cattle,
    snakes, and birds in flight;
Earth’s kings and all races,
    leaders and important people,
Robust men and women in their prime,
    and yes, graybeards and little children.

13-14 Let them praise the name of God
    it’s the only Name worth praising.
His radiance exceeds anything in earth and sky;
    he’s built a monument—his very own people!

Praise from all who love God!
    Israel’s children, intimate friends of God.
Hallelujah!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 148

Psalmul 148

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri,
    lăudaţi-L în înălţimi!
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui,
    lăudaţi-L, toată oştirea Lui!
Lăudaţi-L, soare şi lună,
    lăudaţi-L, stele strălucitoare, toate!
Lăudaţi-L, ceruri preaînalte,
    şi voi, ape de deasupra cerurilor!
Să laude Numele Domnului,
    căci El a poruncit şi acestea au fost făcute!
El le-a aşezat la locul lor pe vecie
    printr-o lege pe care nu o va încălca.[a]

Lăudaţi-L pe Domnul, cei de pe pământ,
    monştri ai apelor şi toate adâncurile,
fulgerul[b] şi grindina, zăpada şi ceaţa,
    vântul năprasnic ce-I împlineşte porunca,
munţii şi toate dealurile,
    copacii roditori şi toţi cedrii,
10 fiarele şi toate vitele,
    târâtoarele şi păsările înaripate,
11 regii pământului şi toate neamurile,
    prinţii şi toţi demnitarii pământului,
12 tinerii şi tinerele,
    bătrânii şi copiii deopotrivă!
13 Să laude cu toţii Numele Domnului,
    pentru că numai Numele Lui este înălţat,
        iar măreţia Lui este mai presus de pământ şi ceruri!
14 El înalţă puterea poporului Său[c];
    aceasta este o pricină de laudă pentru credincioşii Săi,
        pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 148:6 Sau: nu o vor încălca
  2. Psalmii 148:8 Sau: focul
  3. Psalmii 148:14 Lit.: El ridică un corn poporului Său, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic