The Message

Psalm 147

1Hallelujah!
It’s a good thing to sing praise to our God;
    praise is beautiful, praise is fitting.

2-6 God’s the one who rebuilds Jerusalem,
    who regathers Israel’s scattered exiles.
He heals the heartbroken
    and bandages their wounds.
He counts the stars
    and assigns each a name.
Our Lord is great, with limitless strength;
    we’ll never comprehend what he knows and does.
God puts the fallen on their feet again
    and pushes the wicked into the ditch.

7-11 Sing to God a thanksgiving hymn,
    play music on your instruments to God,
Who fills the sky with clouds,
    preparing rain for the earth,
Then turning the mountains green with grass,
    feeding both cattle and crows.
He’s not impressed with horsepower;
    the size of our muscles means little to him.
Those who fear God get God’s attention;
    they can depend on his strength.

12-18 Jerusalem, worship God!
    Zion, praise your God!
He made your city secure,
    he blessed your children among you.
He keeps the peace at your borders,
    he puts the best bread on your tables.
He launches his promises earthward—
    how swift and sure they come!
He spreads snow like a white fleece,
    he scatters frost like ashes,
He broadcasts hail like birdseed—
    who can survive his winter?
Then he gives the command and it all melts;
    he breathes on winter—suddenly it’s spring!

19-20 He speaks the same way to Jacob,
    speaks words that work to Israel.
He never did this to the other nations;
    they never heard such commands.
Hallelujah!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 147

Tacksägelse för det goda Herren ger

1Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud!

Lovsången är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar det skingrade Israel.

3Han helar dem som har förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4Han har bestämt stjärnornas antal

och gett var och en ett namn.

5Vår Herre är stor,

hans makt är oinskränkt,

hans förstånd är obegränsat.

6Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa slår han till marken.

7Sjung till Herren med tacksamhet!

Lovsjung vår Gud till harpa!

8Han täcker himlen med moln

och låter regn falla på jorden.

Han låter gräset växa på bergen.

9Han ger mat åt djuren

och åt korpens ungar när de skriker.

10Hästens styrka imponerar inte på honom.

Mannens snabba steg är ingen glädje för honom.

11Herren gläder sig över dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

12Jerusalem, lova Herren!

Sion, prisa din Gud!

13Han gör bommarna i dina portar starka

och välsignar dina barn med dig.

14Han låter fred råda vid dina gränser

och mättar dig med det finaste vete.

15Han ger jorden sina befallningar,

och snabbt går hans ord ut.

16Han breder ut snö som ull,

och han sprider ut frosten som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor;

vem kan uthärda hans kyla?

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnen strömmar.

19Han har gjort sitt ord känt för Jakob,

sina bud och beslut för Israel.

20Något sådant har han inte gjort för andra folk.

De känner inte till hans bud.

Halleluja!