The Message

Psalm 146

11-2 Hallelujah!
    O my soul, praise God!
All my life long I’ll praise God,
    singing songs to my God as long as I live.

3-9 Don’t put your life in the hands of experts
    who know nothing of life, of salvation life.
Mere humans don’t have what it takes;
    when they die, their projects die with them.
Instead, get help from the God of Jacob,
    put your hope in God and know real blessing!
God made sky and soil,
    sea and all the fish in it.
He always does what he says—
    he defends the wronged,
    he feeds the hungry.
God frees prisoners—
    he gives sight to the blind,
    he lifts up the fallen.
God loves good people, protects strangers,
    takes the side of orphans and widows,
    but makes short work of the wicked.

10 God’s in charge—always.
    Zion’s God is God for good!
    Hallelujah!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 146

Psalmul 146

Lăudaţi-L pe Domnul!

Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!
    Îl voi lăuda pe Domnul toată viaţa mea;
        Îi voi cânta Dumnezeului meu cât timp voi fi!
Nu vă încredeţi în cei mari,
    în fiii oamenilor care nu pot izbăvi.
Când îl părăseşte duhul, se întoarce în ţărână
    şi în aceeaşi zi îi pier toate planurile.

Ferice de cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor
    şi a cărui nădejde este în Domnul, Dumnezeul lui,
Creatorul cerurilor şi al pământului,
    al mării şi a tot ce cuprinde ea,
Păzitorul adevărului pe veci,
    Cel Ce susţine cauza celor asupriţi,
Cel Ce dă pâine celor flămânzi,
    Domnul Care eliberează prizonierii,
Domnul Care deschide ochii orbilor,
    Domnul Care îi îndreaptă pe cei încovoiaţi,
Domnul Care îi iubeşte pe cei drepţi,
    Domnul Care îi poartă de grijă străinului,
sprijină orfanul şi văduva,
    dar răstoarnă calea celor răi.
10 Domnul împărăţeşte pe veci,
    Dumnezeul tău, Sioane, din generaţie în generaţie!

Lăudaţi-L pe Domnul!