The Message

Psalm 135

11-4 Hallelujah!
Praise the name of God,
    praise the works of God.
All you priests on duty in God’s temple,
    serving in the sacred halls of our God,
Shout “Hallelujah!” because God’s so good,
    sing anthems to his beautiful name.
And why? Because God chose Jacob,
    embraced Israel as a prize possession.

5-12 I, too, give witness to the greatness of God,
    our Lord, high above all other gods.
He does just as he pleases—
    however, wherever, whenever.
He makes the weather—clouds and thunder,
    lightning and rain, wind pouring out of the north.
He struck down the Egyptian firstborn,
    both human and animal firstborn.
He made Egypt sit up and take notice,
    confronted Pharaoh and his servants with miracles.
Yes, he struck down great nations,
    he slew mighty kings—
Sihon king of the Amorites, also Og of Bashan—
    every last one of the Canaanite kings!
Then he turned their land over to Israel,
    a gift of good land to his people.

13-18 God, your name is eternal,
    God, you’ll never be out-of-date.
God stands up for his people,
    God holds the hands of his people.
The gods of the godless nations are mere trinkets,
    made for quick sale in the markets:
Chiseled mouths that can’t talk,
    painted eyes that can’t see,
Carved ears that can’t hear—
    dead wood! cold metal!
Those who make and trust them
    become like them.

19-21 Family of Israel, bless God!
    Family of Aaron, bless God!
Family of Levi, bless God!
    You who fear God, bless God!
Oh, blessed be God of Zion,
    First Citizen of Jerusalem!
Hallelujah!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 135

Psalmul 135

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,
    lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,
care staţi[a] în Casa Domnului,
    în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun!
    Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!
Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine,
    l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa[b].

Eu recunosc că Domnul este mare:
    Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!
Domnul face tot ce-I place,
    atât în ceruri, cât şi pe pământ,
        atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului;
    El trimite fulgerele care vestesc ploaia
        şi aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului,
    de la oameni până la dobitoace.
El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,
    împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 El a lovit multe neamuri
    şi a omorât regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoriţilor,
    pe Og, regele Başanului,
        şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.
12 Apoi a dat ţara acestora ca moştenire,
    ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, Numele Tău este veşnic!
    Doamne, Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.
14 Căci Domnul face dreptate poporului Său
    şi are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
16 Au gură, dar nu pot grăi,
    au ochi, dar nu pot vedea,
17 au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu au suflare în nările lor.
18 Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit,
    toţi cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul!
    Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!
20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul!
    Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion,
    El Care locuieşte în Ierusalim!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 135:2 Sau: slujiţi
  2. Psalmii 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă