The Message

Psalm 118

11-4 Thank God because he’s good,
    because his love never quits.
Tell the world, Israel,
    “His love never quits.”
And you, clan of Aaron, tell the world,
    “His love never quits.”
And you who fear God, join in,
    “His love never quits.”

5-16 Pushed to the wall, I called to God;
    from the wide open spaces, he answered.
God’s now at my side and I’m not afraid;
    who would dare lay a hand on me?
God’s my strong champion;
    I flick off my enemies like flies.
Far better to take refuge in God
    than trust in people;
Far better to take refuge in God
    than trust in celebrities.
Hemmed in by barbarians,
    in God’s name I rubbed their faces in the dirt;
Hemmed in and with no way out,
    in God’s name I rubbed their faces in the dirt;
Like swarming bees, like wild prairie fire, they hemmed me in;
    in God’s name I rubbed their faces in the dirt.
I was right on the cliff-edge, ready to fall,
    when God grabbed and held me.
God’s my strength, he’s also my song,
    and now he’s my salvation.
Hear the shouts, hear the triumph songs
    in the camp of the saved?
        “The hand of God has turned the tide!
        The hand of God is raised in victory!
        The hand of God has turned the tide!”

17-20 I didn’t die. I lived!
    And now I’m telling the world what God did.
God tested me, he pushed me hard,
    but he didn’t hand me over to Death.
Swing wide the city gates—the righteous gates!
    I’ll walk right through and thank God!
This Temple Gate belongs to God,
    so the victors can enter and praise.

21-25 Thank you for responding to me;
    you’ve truly become my salvation!
The stone the masons discarded as flawed
    is now the capstone!
This is God’s work.
    We rub our eyes—we can hardly believe it!
This is the very day God acted—
    let’s celebrate and be festive!
Salvation now, God. Salvation now!
    Oh yes, God—a free and full life!

26-29 Blessed are you who enter in God’s name—
    from God’s house we bless you!
God is God,
    he has bathed us in light.
Festoon the shrine with garlands,
    hang colored banners above the altar!
You’re my God, and I thank you.
    O my God, I lift high your praise.
Thank God—he’s so good.
    His love never quits!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 118

Psalmul 118

Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Israel să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Casa lui Aaron să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Cei ce se tem de Domnul să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“

În mijlocul necazului L-am chemat pe Domnul
    şi Domnul mi-a răspuns şi m-a scos la loc larg.
Domnul este de partea mea;[a] de aceea nu mă voi teme.
    Ce-mi poate face un om?!
Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu.
    De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în om.
Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în cei mari.

10 Toate neamurile mă înconjurau,
    dar le-am nimicit în Numele Domnului.
11 Mă încercuiau, da, mă împresurau,
    dar le-am respins în Numele Domnului.
12 Mă împresurau ca nişte albine,
    dar au fost stinse ca un foc de paie:
        le-am respins în Numele Domnului.

13 Eram împins cu putere, ca să cad,
    dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria şi cântarea mea;
    El a devenit mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de izbăvire
    se înalţă din corturile celor drepţi;
dreapta Domnului aduce izbânda.
16     Dreapta Domnului este înălţată;
        dreapta Domnului aduce izbânda.

17 Nu voi muri, ci voi trăi
    şi voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a disciplinat aspru,
    dar nu m-a dat morţii.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii,
    ca să intru să-L laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului;
    cei drepţi intră pe ea.
21 Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns
    şi mi-ai dat izbăvire.

22 Piatra pe care au respins-o zidarii,
    a devenit piatra din capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru.
    El este o minune în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o,
    pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea.

25 Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne!
    Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă!
26 Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului !
    Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu
    şi El ne luminează.
Legaţi cu funii jertfa
    şi aduceţi-o până la coarnele altarului![b]

28 Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda!
    Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa!

29 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Notas al pie

  1. Psalmii 118:6 TM; LXX: Domnul este ajutorul meu
  2. Psalmii 118:27 Sau: Alăturaţi-vă sărbătorii cu ramuri / şi veniţi până la coarnele altarului!