The Message

Psalm 111

11-10 Hallelujah!
I give thanks to God with everything I’ve got—
Wherever good people gather, and in the congregation.
God’s works are so great, worth
A lifetime of study—endless enjoyment!
Splendor and beauty mark his craft;
His generosity never gives out.
His miracles are his memorial—
This God of Grace, this God of Love.
He gave food to those who fear him,
He remembered to keep his ancient promise.
He proved to his people that he could do what he said:
Hand them the nations on a platter—a gift!
He manufactures truth and justice;
All his products are guaranteed to last—
Never out-of-date, never obsolete, rust-proof.
All that he makes and does is honest and true:
He paid the ransom for his people,
He ordered his Covenant kept forever.
He’s so personal and holy, worthy of our respect.
The good life begins in the fear of God
Do that and you’ll know the blessing of God.
His Hallelujah lasts forever!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 111

Herrens storhet och nåd

1Halleluja!

Jag vill prisa Herren av hela mitt hjärta

i de rättsinnigas råd, i församlingen.

2Stora är Herrens verk,

de begrundas av alla som finner sin glädje i dem.

3Majestätiska och underbara är hans gärningar,

och hans rättfärdighet består för alltid.

4Han har gjort sina under så att man minns dem.

Nådig och barmhärtig är Herren.

5Han ger mat till dem som fruktar honom.

Han kommer för evigt ihåg sitt förbund.

6Han har visat sin makt för sitt folk

genom att ge dem andra folks arvedel.

7Allt han gör är trofast och rättvist,

och alla hans förordningar är pålitliga.

8De består alltid och för evigt,

de verkställs i trofasthet och uppriktighet.

9Han befriade sitt folk

och slöt ett evigt förbund.

Heligt och värt att frukta är hans namn.

10Att frukta Herren är början till vishet,

de som följer hans vilja ska vinna insikt.

Lovprisningen till honom varar i evighet.