The Message

Obadiah

Your World Will Collapse

Obadiah’s Message to Edom
    from God, the Master.
We got the news straight from God
    by a special messenger sent out to the godless nations:

“On your feet, prepare for battle;
    get ready to make war on Edom!

2-4 “Listen to this, Edom:
    I’m turning you to a no-account,
    the runt of the godless nations, despised.
You thought you were so great,
    perched high among the rocks, king of the mountain,
Thinking to yourself,
    ‘Nobody can get to me! Nobody can touch me!’
Think again. Even if, like an eagle,
    you hang out on a high cliff-face,
Even if you build your nest in the stars,
    I’ll bring you down to earth.”
        God’s sure Word.

5-14 “If thieves crept up on you,
    they’d rob you blind—isn’t that so?
If they mugged you on the streets at night,
    they’d pick you clean—isn’t that so?
Oh, they’ll take Esau apart, piece by piece,
    empty his purse and pockets.
All your old partners will drive you to the edge.
    Your old friends will lie to your face.
Your old drinking buddies will stab you in the back.
    Your world will collapse. You won’t know what hit you.
So don’t be surprised”—it’s God’s sure Word!—
    “when I wipe out all sages from Edom
    and rid the Esau mountains of its famous wise men.
Your great heroes will desert you, Teman.
    There’ll be nobody left in Esau’s mountains.
Because of the murderous history compiled
    against your brother Jacob,
You will be looked down on by everyone.
    You’ll lose your place in history.
On that day you stood there and didn’t do anything.
    Strangers took your brother’s army into exile.
Godless foreigners invaded and pillaged Jerusalem.
    You stood there and watched.
    You were as bad as they were.
You shouldn’t have gloated over your brother
    when he was down-and-out.
You shouldn’t have laughed and joked at Judah’s sons
    when they were facedown in the mud.
You shouldn’t have talked so big
    when everything was so bad.
You shouldn’t have taken advantage of my people
    when their lives had fallen apart.
You of all people should not have been amused
    by their troubles, their wrecked nation.
You shouldn’t have taken the shirt off their back
    when they were knocked flat, defenseless.
And you shouldn’t have stood waiting at the outskirts
    and cut off refugees,
And traitorously turned in helpless survivors
    who had lost everything.

15-18 God’s Judgment Day is near
    for all the godless nations.
As you have done, it will be done to you.
    What you did will boomerang back
    and hit your own head.
Just as you partied on my holy mountain,
    all the godless nations will drink God’s wrath.
They’ll drink and drink and drink—
    they’ll drink themselves to death.
But not so on Mount Zion—there’s respite there!
    a safe and holy place!
The family of Jacob will take back their possessions
    from those who took them from them.
That’s when the family of Jacob will catch fire,
    the family of Joseph become fierce flame,
    while the family of Esau will be straw.
Esau will go up in flames,
    nothing left of Esau but a pile of ashes.”
        God said it, and it is so.

19-21 People from the south will take over the Esau mountains;
    people from the foothills will overrun the Philistines.
They’ll take the farms of Ephraim and Samaria,
    and Benjamin will take Gilead.
Earlier, Israelite exiles will come back
    and take Canaanite land to the north at Zarephath.
Jerusalem exiles from the far northwest in Sepharad
    will come back and take the cities in the south.
The remnant of the saved in Mount Zion
    will go into the mountains of Esau
And rule justly and fairly,
    a rule that honors God’s kingdom.

Bibelen på hverdagsdansk

Obadias

Gud, den Almægtige, viste Obadias, hvad der i fremtiden vil ske med Edoms land.

Vi har hørt fra Herren, at han har sendt en budbringer til folkeslagene for at sige: „Gør jer klar til krig imod Edoms land!”

Og til Edom siger Herren: „Jeg vil gøre dig til et lille og svagt land i de andre nationers øjne. Du vil blive foragtet af alle. Dit hovmodige hjerte har vildledt dig. ‚Hvem kan nå mig her?’ siger du selvbevidst, fordi du bor i klippefæstninger højt oppe i bjergene. Men om du så svævede så højt oppe som ørnen eller byggede din rede blandt stjernerne, ville du ikke være uden for min rækkevidde.

5-6 Når tyve og røvere kommer om natten for at stjæle, nøjes de med at tage det, de kan bruge. Og når man høster druer, levner man lidt til de fattige. Men jeres fjender vil udrydde jer fuldstændigt, Esaus efterkommere. De vil ribbe landet for alt af værdi.

Jeres allierede vil svigte jer og drive jer ud af landet. De folk, I troede, var jeres venner, vil lægge fælder for jer, uden at I opdager det. Til den tid vil jeg straffe Edom og udrydde alle de dygtige og kloge blandt Esaus efterkommere. Temans[a] krigere bliver slået ned. Alle som bor i Edoms bjerge bliver dræbt.

10 Det er straffen for jeres voldshandlinger mod jeres broderfolk, Israel. I skal udryddes for jeres skammelige handlinger. 11 I svigtede Israel og gjorde intet, da fjenderne erobrede landet. Da de delte Jerusalem imellem sig ved lodkastning og drog af sted med deres krigsbytte, skulle man tro I holdt med fjenden. 12 I nød jeres broderfolks nederlag, glædede jer over deres ulykke. 13 I var med til at udplyndre dem og blev rige på deres bekostning. 14 I stillede jer op ved passene og dræbte dem, der prøvede at flygte. I tog de overlevende til fange og udleverede dem til deres fjender.

15 Dommen over alle folkeslag er nær. I vil få løn som forskyldt. Hvad I har gjort mod andre, vil blive gjort mod jer. 16 I drak af voldens bæger på mit hellige bjerg, og det samme vil andre folkeslag gøre fremover. Derfor skal I også drikke af straffens bæger, ja tømme det til bunds, så I bliver helt udslettet.

17 Men en rest af mit folk skal overleve, og Zions bjerg skal være et helligt sted. Jakobs efterkommere vil genindtage det land, som blev taget fra dem. 18 Da vil Jakobs og Josefs efterkommere blive som en fortærende ild, mens Edom bliver som en stubmark. Alt bliver brændt. Ikke en eneste af Esaus efterkommere vil undslippe! Jeg, Herren, har talt.

19 Den del af mit folk, som bor i Negev, skal indtage Edoms bjergland. De, som bor på Judas vestlige bakkeskråninger, skal erobre filistrenes sletter, og resten af judæerne skal overtage Efraims og Samarias agerland. Benjamins folk skal erobre Gilead. 20 De soldater af Jakobs efterkommere, som blev taget til fange, vil vende hjem og overtage kyststrækningen helt op til Zarepta, og de indbyggere fra Jerusalem, som blev ført til Lilleasien,[b] skal vende hjem og overtage Negevs landsbyer. 21 De befriede[c] vil tage til Zions bjerg for at regere over Esaus bjerge. Og så skal Herren være konge.”

Notas al pie

  1. 9 Teman er navnet på en af store klaner i Edom, der nedstammer fra en sønnesøn af Esau. Her er det et synonym for Edom.
  2. 20 Teksten har stednavnet Sefarad, og det vides ikke med sikkerhed, hvor det er.
  3. 21 Oversat ud fra LXX, som giver bedre mening end den hebraiske tekst, der siger „befrierne”.