The Message

Deuteronomy 24

11-4 If a man marries a woman and then it happens that he no longer likes her because he has found something wrong with her, he may give her divorce papers, put them in her hand, and send her off. After she leaves, if she becomes another man’s wife and he also comes to hate her and this second husband also gives her divorce papers, puts them in her hand, and sends her off, or if he should die, then the first husband who divorced her can’t marry her again. She has made herself ritually unclean, and her remarriage would be an abomination in the Presence of God and defile the land with sin, this land that God, your God, is giving you as an inheritance.

When a man takes a new wife, he is not to go out with the army or be given any business or work duties. He gets one year off simply to be at home making his wife happy.

Don’t seize a handmill or an upper millstone as collateral for a loan. You’d be seizing someone’s very life.

If a man is caught kidnapping one of his kinsmen, someone of the People of Israel, to enslave or sell him, the kidnapper must die. Purge that evil from among you.

8-9 Warning! If a serious skin disease breaks out, follow exactly the rules set down by the Levitical priests. Follow them precisely as I commanded them. Don’t forget what God, your God, did to Miriam on your way out of Egypt.

10-13 When you make a loan of any kind to your neighbor, don’t enter his house to claim his pledge. Wait outside. Let the man to whom you made the pledge bring the pledge to you outside. And if he is destitute, don’t use his cloak as a bedroll; return it to him at nightfall so that he can sleep in his cloak and bless you. In the sight of God, your God, that will be viewed as a righteous act.

14-15 Don’t abuse a laborer who is destitute and needy, whether he is a fellow Israelite living in your land and in your city. Pay him at the end of each workday; he’s living from hand to mouth and needs it now. If you hold back his pay, he’ll protest to God and you’ll have sin on your books.

16 Parents shall not be put to death for their children, nor children for their parents. Each person shall be put to death for his own sin.

17-18 Make sure foreigners and orphans get their just rights. Don’t take the cloak of a widow as security for a loan. Don’t ever forget that you were once slaves in Egypt and God, your God, got you out of there. I command you: Do what I’m telling you.

19-22 When you harvest your grain and forget a sheaf back in the field, don’t go back and get it; leave it for the foreigner, the orphan, and the widow so that God, your God, will bless you in all your work. When you shake the olives off your trees, don’t go back over the branches and strip them bare—what’s left is for the foreigner, the orphan, and the widow. And when you cut the grapes in your vineyard, don’t take every last grape—leave a few for the foreigner, the orphan, and the widow. Don’t ever forget that you were a slave in Egypt. I command you: Do what I’m telling you.

Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 24

Reglementări privind divorţul şi recăsătoria

1Dacă un bărbat se va căsători cu o femeie şi se va întâmpla ca ea să nu mai găsească bunăvoinţă în ochii lui, pentru că acesta a descoperit ceva ruşinos la ea, să-i scrie o carte de despărţire, să i-o dea în mână şi s-o lase să plece din casa lui. Dacă ea a ieşit şi a plecat din casa lui, va putea să se căsătorească cu un alt bărbat. Dacă şi al doilea soţ nu o mai iubeşte, să-i scrie o carte de despărţire, să i-o dea în mână şi s-o lase să plece din casa lui; sau dacă acest al doilea soţ va muri, atunci primul soţ, care i-a dat drumul, nu va mai putea să se recăsătorească cu ea, după ce ea s-a necinstit. Aceasta ar fi o urâciune înaintea Domnului. Să nu aduceţi vreun păcat asupra ţării pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat-o ca moştenire.

Dacă un bărbat s-a căsătorit de curând cu o femeie, să nu fie trimis la război, nici să nu i se dea vreo sarcină. Timp de un an să fie scutit din cauza familiei şi să-şi înveselească soţia cu care s-a căsătorit.

Reglementări privind dreptatea şi grija pentru ceilalţi

Să nu iei drept garanţie pietrele de moară – nici piatra de jos, nici piatra de deasupra – deoarece e ca şi cum ai lua drept garanţie viaţa cuiva.

Dacă se va descoperi că un om l-a furat pe unul din fraţii lui israeliţi şi l-a tratat ca pe un sclav sau l-a vândut, hoţul să fie omorât. Să nimiciţi astfel răul din mijlocul vostru.

Păziţi-vă de plaga leprei[a] şi împliniţi cu stricteţe ceea ce preoţii leviţi v-au învăţat! Să faceţi tot ce v-au poruncit. Aduceţi-vă aminte ce i-a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, lui Miriam pe drum, la ieşirea voastră din Egipt.

10 Când veţi împrumuta cu ceva pe semenul vostru să nu intraţi în casa lui ca să luaţi lucrul stabilit drept garanţie. 11 Să rămâneţi afară şi omul pe care l-aţi împrumutat să vă aducă afară lucrul stabilit drept garanţie. 12 Dacă omul este sărac, să nu vă culcaţi acoperindu-vă cu lucrul luat drept garanţie de la el. 13 La apusul soarelui să-i daţi înapoi garanţia ca să se culce în haina lui şi să vă binecuvânteze. Lucrul acesta este considerat drept de Domnul, Dumnezeul vostru.

14 Să nu-l nedreptăţeşti pe angajatul sărac şi în nevoie, fie că este unul dintre cei din poporul tău, fie că este vreun străin care locuieşte în regiunea ta, în cetatea ta. 15 Să-i dai plata în fiecare zi înainte de apusul soarelui, pentru că este sărac şi sufletul lui o doreşte. Altfel, ar striga împotriva ta către Domnul, Dumnezeul tău, şi te-ai face vinovat de păcat.

16 Să nu-i omori pe părinţi pentru copii şi nici pe copii pentru părinţi. Fiecare om să fie omorât pentru păcatul lui.

17 Să nu te atingi de dreptul străinului sau al orfanului şi să nu iei drept garanţie haina văduvei. 18 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în Egipt, iar Domnul, Dumnezeul tău, te-a răscumpărat de acolo. De aceea îţi porunceşte să împlineşti poruncile acestea.

19 Când îţi vei secera lanul şi vei uita un snop pe câmp să nu te întorci să-l iei. Lasă-l străinului, orfanului şi văduvei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze în toată lucrarea mâinilor tale. 20 Când îţi vei scutura măslinii să nu te întorci să strângi ce a mai rămas în pomi. Lasă-le străinului, orfanului şi văduvei. 21 Când îţi vei strânge strugurii din vie să nu te întorci să strângi ce a mai rămas în vie. Lasă ce a mai rămas străinului, orfanului şi văduvei. 22 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în ţara Egiptului. De aceea îţi poruncesc să împlineşti aceste porunci.

Notas al pie

  1. Deuteronom 24:8 Termenul ebraic poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra