The Message

Amos 3

The Lion Has Roared

1Listen to this, Israel. God is calling you to account—and I mean all of you, everyone connected with the family that he delivered out of Egypt. Listen!

“Out of all the families on earth,
    I picked you.
Therefore, because of your special calling,
    I’m holding you responsible for all your sins.”

3-7 Do two people walk hand in hand
    if they aren’t going to the same place?
Does a lion roar in the forest
    if there’s no carcass to devour?
Does a young lion growl with pleasure
    if he hasn’t caught his supper?
Does a bird fall to the ground
    if it hasn’t been hit with a stone?
Does a trap spring shut
    if nothing trips it?
When the alarm goes off in the city,
    aren’t people alarmed?
And when disaster strikes the city,
    doesn’t God stand behind it?
The fact is, God, the Master, does nothing
    without first telling his prophets the whole story.

The lion has roared—
    who isn’t frightened?
God has spoken—
    what prophet can keep quiet?

9-11 Announce to the forts of Assyria,
    announce to the forts of Egypt—
Tell them, “Gather on the Samaritan mountains, take a good, hard look:
    what a snake pit of brutality and terror!
They can’t—or won’t—do one thing right.” God said so.
    “They stockpile violence and blight.
Therefore”—this is God’s Word—“an enemy will surround the country.
    He’ll strip you of your power and plunder your forts.”

12 God’s Message:

“In the same way that a shepherd
    trying to save a lamb from a lion
Manages to recover
    just a pair of legs or the scrap of an ear,
So will little be saved of the Israelites
    who live in Samaria—
A couple of old chairs at most,
    the broken leg of a table.

13-15 “Listen and bring witness against Jacob’s family”—
    this is God’s Word, God-of-the-Angel-Armies!
“Note well! The day I make Israel pay for its sins,
    pay for the sin-altars of worship at Bethel,
The horned altars will all be dehorned
    and scattered around.
I’ll tear down the winter palace,
    smash the summer palace—all your fancy buildings.
The luxury homes will be demolished,
    all those pretentious houses.”
        God’s Decree.

Nya Levande Bibeln

Amos 3

Synden skiljer folket från Gud

1Lyssna! Detta är er dom! Herren uttalar den över hela Israel, över allt det folk jag förde ut ur Egypten:

Bland alla folk på jorden har jag utvalt just er. Det är därför jag måste straffa er för all er synd.

Hur ska vi kunna vandra tillsammans om vi inte är överens?

Skulle jag ryta som ett lejon, om jag inte hade orsak till det? Faktum är att jag är beredd att utplåna er. Till och med det unga lejonet ryter när det sätter tänderna i sitt byte.

En fälla slår inte igen om man inte trampat på den. Ert straff är välförtjänt.

Larmet har redan gått. Ni har skäl att oroa er! Jag, Herren, ska sända olycka över ert land.

Men först varnar jag er alltid genom att mina tjänare profeterna får reda på mina planer.

När lejonet ryter, vem blir då inte rädd? Herren Gud har talat, och jag måste föra hans budskap vidare.

Låt budet gå till befästningarna i Asdod och Egypten: Inta era platser på Samariens berg för att bevittna Israels brott.

10 Mitt folk har glömt vad som menas med att handla rätt, säger Herren. Deras hus är fulla av byte från stölder och plundringar.

11 Därför, säger Herren Gud, ska en fiende komma över dem! Han ska bryta ner deras fästningar och plundra deras vackra hem.

12 Herren säger: En herde försökte rädda sitt får från ett lejon, men det var för sent. Han lyckades bara dra till sig ett par ben och en bit av ett öra ur lejonets käkar. Så ska det vara när israeliterna i Samarien slutligen räddas, de som nu lever så väl.

13 Låt detta meddelande gå ut över hela Israel, säger Herren, härskarornas Gud.

14 Samma dag som jag straffar Israel för dess synd ska jag också bryta ner avgudarnas altaren vid Betel, och altarets horn ska huggas av och falla till marken.

15 Jag ska förstöra de rikas vackra hem, både deras vinter- och sommarbostäder, och riva deras elfenbenspalats.