The Message

2 Samuel 17

11-3 Next Ahithophel advised Absalom, “Let me handpick twelve thousand men and go after David tonight. I’ll come on him when he’s bone tired and take him by complete surprise. The whole army will run off and I’ll kill only David. Then I’ll bring the army back to you—a bride brought back to her husband! You’re only after one man, after all. Then everyone will be together in peace!”

Absalom thought it was an excellent strategy, and all the elders of Israel agreed.

But then Absalom said, “Call in Hushai the Arkite—let’s hear what he has to say.”

So Hushai came and Absalom put it to him, “This is what Ahithophel advised. Should we do it? What do you say?”

7-10 Hushai said, “The counsel that Ahithophel has given in this instance is not good. You know your father and his men, brave and bitterly angry—like a bear robbed of her cubs. And your father is an experienced fighter; you can be sure he won’t be caught napping at a time like this. Even while we’re talking, he’s probably holed up in some cave or other. If he jumps your men from ambush, word will soon get back, ‘A slaughter of Absalom’s army!’ Even if your men are valiant with hearts of lions, they’ll fall apart at such news, for everyone in Israel knows the kind of fighting stuff your father’s made of, and also the men with him.

11-13 “Here’s what I’d advise: Muster the whole country, from Dan to Beersheba, an army like the sand of the sea, and you personally lead them. We’ll smoke him out wherever he is, fall on him like dew falls on the earth, and, believe me, there won’t be a single survivor. If he hides out in a city, then the whole army will bring ropes to that city and pull it down and into a gully—not so much as a pebble left of it!”

14 Absalom and all his company agreed that the counsel of Hushai the Arkite was better than the counsel of Ahithophel. (God had determined to discredit the counsel of Ahithophel so as to bring ruin on Absalom.)

15-16 Then Hushai told the priests Zadok and Abiathar, “Ahithophel advised Absalom and the elders of Israel thus and thus, and I advised them thus and thus. Now send this message as quickly as possible to David: ‘Don’t spend the night on this side of the river; cross immediately or the king and everyone with him will be swallowed up alive.’”

17-20 Jonathan and Ahimaaz were waiting around at En Rogel. A servant girl would come and give them messages and then they would go and tell King David, for it wasn’t safe to be seen coming into the city. But a soldier spotted them and told Absalom, so the two of them got out of there fast and went to a man’s house in Bahurim. He had a well in his yard and they climbed into it. The wife took a rug and covered the well, then spread grain on it so no one would notice anything out of the ordinary. Shortly, Absalom’s servants came to the woman’s house and asked her, “Have you seen Ahimaaz and Jonathan?”

The woman said, “They were headed toward the river.”

They looked but didn’t find them, and then went back to Jerusalem.

21 When the coast was clear, Ahimaaz and Jonathan climbed out of the well and went on to make their report to King David, “Get up and cross the river quickly; Ahithophel has given counsel against you!”

22 David and his whole army were soon up and moving and crossed the Jordan. As morning broke there was not a single person who had not made it across the Jordan.

23 When Ahithophel realized that his counsel was not followed, he saddled his donkey and left for his hometown. After making out his will and putting his house in order, he hanged himself and died. He was buried in the family tomb.

24-26 About the time David arrived at Mahanaim, Absalom crossed the Jordan, and the whole army of Israel with him. Absalom had made Amasa head of the army, replacing Joab. (Amasa was the son of a man named Ithra, an Ishmaelite who had married Abigail, daughter of Nahash and sister of Zeruiah, the mother of Joab.) Israel and Absalom set camp in Gilead.

27-29 When David arrived at Mahanaim, Shobi son of Nahash from Ammonite Rabbah, and Makir son of Ammiel from Lo Debar, and Barzillai the Gileadite from Rogelim brought beds and blankets, bowls and jugs filled with wheat, barley, flour, roasted grain, beans and lentils, honey, and curds and cheese from the flocks and herds. They presented all this to David and his army to eat, “because,” they said, “the army must be starved and exhausted and thirsty out in this wilderness.”

Nya Levande Bibeln

2 Samuelsboken 17

Absalom får dåliga råd

1Ahitofel sa till Absalom: Jag skulle vilja välja ut tolv tusen män och ge mig iväg redan i kväll för att förfölja David.

2-3 Jag vill anfalla honom medan han är trött och svag. Då kommer han och hans trupper att gripas av panik och fly. Jag tänker bara döda kungen och låta alla som är med honom leva och föra dem tillbaka till dig.

Absalom och alla Israels styresmän godkände planen,

men Absalom sa: Fråga arkiten Husai vad han tycker om detta.

När Husai kom dit, berättade Absalom för honom vad Ahitofel hade sagt.Vad är din åsikt? frågade Absalom. Ska vi följa Ahitofels råd? Om du inte håller med så säg ifrån!

Husai svarade: Den här gången tror jag att Ahitofel har begått ett misstag.

Du känner din far och hans män. De är väldiga krigare och kommer att slåss lika vildsint som en björnhona man tagit ungarna från. Som soldat är din far gammal och erfaren, och han tillbringar knappast natten bland trupperna.

Han har nog redan gömt sig i en grotta eller klyfta. Om han anfaller först, och några av dina män stupar, blir det panik bland dina trupper, och alla kommer att tro att det är ute med dig.

10 Då kommer till och med de verkliga kämparna att drabbas av tvivel och fruktan, för hela Israel vet vilken mäktig man din far är och hur modiga de män är som följer honom.

11 Jag föreslår att du mobiliserar hela Israels armé och hämtar hit folk ända bortifrån Dan och Beer-Seba, så att du får en stor här. Jag tycker dessutom att du personligen bör leda trupperna.

12 När vi sedan finner David, kan vi övermanna honom och se till att ingen överlever.

13 Och om David skulle fly till en stad, kan du med en enda befallning få dit hela Israels armé. Vi kan med rep släpa stadens murar till närmaste dal så att inte en enda sten blir kvar.

14 Då sa Absalom och Israels män: Husais råd är bättre än Ahitofels. Herren hade nämligen sett till att Ahitofels råd inte skulle antas och att olycka skulle drabba Absalom.

15 Husai rapporterade sedan vad Ahitofel hade sagt för prästerna Sadok och Ebjatar, och vad han själv hade föreslagit i stället.

16 Skynda er! sa han till dem. Leta rätt på David och uppmana honom att inte övernatta vid Jordanflodens vadställe. Han måste genast gå över floden och in i öknen, annars kommer både han och hela hans armé att utplånas!

17 Jonatan och Ahimaas hade stannat vid En-Rogel, en vattenkälla, så att ingen skulle se dem gå in i eller ut ur staden. En tjänsteflicka skulle komma till dem med meddelanden som de i sin tur skulle föra vidare till kung David.

18 Men en pojke såg dem, och han berättade det för Absalom. Under tiden flydde de båda männen till Bahurim, där en man gömde dem i en brunn i sin trädgård.

19 Hans hustru lade ett tygstycke över brunnslocket och strödde ut säd att soltorka över tyget. Ingen annan visste vad hon hade gjort.

20 När Absaloms män kom dit för att fråga om hon hade sett Ahimaas och Jonatan, sa hon att de hade gått över bäcken och försvunnit. De fortsatte att leta efter dem utan framgång och återvände sedan till Jerusalem.

21 Då kravlade de två männen upp ur brunnen och skyndade sig till David. Det är bråttom! sa de till honom. Gå över Jordanfloden i kväll. Och de berättade för David om Ahitofels råd, som gick ut på att David skulle fängslas och dödas.

22 David och allt folket som var med honom tog sig då över floden under natten, och före gryningen var de alla över på andra sidan.

23 När Ahitofel såg att Absalom inte följde hans råd, sadlade han sin åsna och for hem till staden där han bodde. När han hade ordnat upp sina affärer hängde han sig. Man begravde honom sedan bredvid hans far.

24 Samtidigt som David kom till Mahanaim hade Absalom mobiliserat hela Israels armé och ledde nu alla männen över Jordanfloden.

25 Absalom hade utnämnt Amasa till general över armén, som efterträdare till Joab. Amasa var släkt både med David och Joab. Hans far hette Jitra, en israelit som hade gift sig med Abigail, Nahas dotter och syster till Joabs mor Seruja.

26 Absalom slog läger med Israels armé i Gilead.

27 När David kom fram till Mahanaim hälsades han hjärtligt av Sobi, ammoniten Nahas son från Rabba, av Makir, son till Ammiel från Lo-Debar och av Barsillai, en gileadit från Rogelim.

28-29 De försåg David och hans folk med sovmattor, kokkärl och skålar, vete och kornmjöl, rostad säd, bönor, ärtor, honung, får, ost och grädde, och de sa: Ni måste vara mycket hungriga och törstiga och trötta efter er långa marsch genom öknen.