Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 103

Zabbuli Ya Dawudi.

1Weebaze Mukama, ggwe emmeeme yange;
    ne byonna ebiri mu nze byebaze erinnya lye ettukuvu.
Weebaze Mukama, ggwe emmeeme yange,
    era teweerabiranga birungi bye byonna.
Asonyiwa ebibi byo byonna,
    n’awonya n’endwadde zo zonna.
Anunula obulamu bwo emagombe, n’akusaasira
    era n’akwagala n’okwagala okutaggwaawo.
Awa emmeeme yo ebintu ebirungi byeyagala;
    obuvubuka bwo ne budda buggya ng’empungu.[a]

Mukama asala mu butuukirivu ne mu bwenkanya,
    ensonga z’abo bonna abajoogebwa.

Yamanyisa Musa ebyo by’ayagala,
    n’alaga abaana ba Isirayiri ebikolwa bye.
Mukama wa kisa era ajjudde okusaasira,
    tasunguwala mangu, era alina okwagala okutaggwaawo.
Taasibenga busungu ku mwoyo,
    era tasunguwala kumala bbanga lyonna.
10 Tatukola ng’okwonoona kwaffe bwe kuli,
    wadde okutusasula ng’ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri.
11 Ng’eggulu bwe litumbidde ennyo waggulu w’ensi,
    n’okwagala kwe bwe kuli okunene bwe kutyo eri abo abamutya.
12 Ebibi byaffe abituggyako
    n’abitwala wala ng’ebuvanjuba bw’eri ewala okuva ebugwanjuba.

13 Kitaawe w’abaana nga bw’asaasira abaana be,
    ne Mukama bw’atyo bw’asaasira abo abamutya.
14 Kubanga amanyi nga bwe twakolebwa
    era ng’ajjukira nti tuli nfuufu.
15 Wabula omuntu, ennaku z’obulamu bwe ziri ng’omuddo;
    akula n’agimuka ng’ekimuli eky’omu nnimiro;
16 empewo ekifuuwa, ne kifa;
    nga ne we kyali tewakyajjukirwa.
17 Naye okwagala kwa Katonda eri abo abamutya tekuggwaawo
    emirembe gyonna,
    n’obulokozi bwe eri abaana b’abaana baabwe.
18 Be bo abakuuma endagaano ye
    ne bajjukira okugondera amateeka ge.

19 Mukama anywezezza entebe ye ey’obwakabaka mu ggulu,
    n’obwakabaka bwe bufuga ensi yonna.

20 Mwebaze Mukama mmwe bamalayika be,
    mmwe ab’amaanyi abakola ky’agamba,
    era abagondera ekigambo kye.
21 Mwebaze Mukama mmwe amaggye ge ag’omu ggulu,
    mmwe abaweereza be abakola by’ayagala.
22 Mwebaze Mukama, mmwe ebitonde bye byonna
    ebiri mu matwale ge gonna.

Weebaze Mukama, ggwe emmeeme yange.

Notas al pie

  1. 103:5 Empungu emanyiddwa olw’amaanyi gaayo n’olw’obuwangaazi bwayo.

Korean Living Bible

시편 103

여호와의 크신 은혜

(다윗의 시)

1내 영혼아,
여호와를 찬양하라!
내 속에 있는 것들아,
다 그의 거룩한 이름을 찬양하라.
내 영혼아,
여호와를 찬양하며
그의 모든 은혜를 잊지 말아라.
그가 너의 모든 죄를 용서하시며
너의 모든 병을 고치시고
네 생명을 파멸에서 구하시며
너에게 풍성한 사랑과
자비를 베풀고
[a]네 삶을 좋은 것으로
만족하게 하셔서
네 젊음을 독수리처럼
새롭게 하신다.

여호와께서
의로운 일을 행하시며
억압당하는 모든 사람을 위해
정당한 판결을 내리신다.
그가 자기 뜻을 모세에게 알리시고
이스라엘 백성에게
그의 놀라운 일을 보여 주셨다.
여호와는 자비롭고 은혜로우시며
쉽게 화를 내지 않으시고
사랑이 풍성하신 분이시니
항상 책망만 하지 않으시고
화를 영원히 품지 않으시리라.
10 그가 우리의 죄에 따라
처벌하지 않으시고
우리의 잘못을
그대로 갚지 않으시니
11 하늘이 땅에서 높은 것같이
자기를 두려워하는 자들에 대한
그의 사랑이 크기 때문이다.
12 동이 서에서 먼 것같이
그가 우리 죄를 멀리 옮기셨으며
13 아버지가
자식을 불쌍히 여기시듯이
여호와께서
자기를 두려워하는 자를
불쌍히 여기시니
14 우리가 어떻게
만들어진 것을 아시며
우리가 먼지에 불과한 존재임을
기억하심이라.
15 인생은 그 사는 날이 풀과 같고
그 영화가 들의 꽃과 같다.
16 바람이 불면 그 꽃은 떨어져
다시 볼 수 없으나
17 여호와의 사랑은
18 자기를 두려워하는 자에게
영원부터 영원까지 이르고
그의 의는
그의 계약을 지키고
그의 계명을 기억하여
그것을 행하는 자들의
자손 대대에 미친다.

19 여호와께서 그 보좌를
하늘에 세우시고
거기서 온 우주를 다스리신다.
20 그의 명령을 수행하며
그의 말씀에 순종하는
너희 능력 있는 천사들아,
여호와를 찬양하라.
21 여호와를 섬기며 그의 뜻을 행하는
너희 모든 하늘의 군대들아,
여호와를 찬양하라!
22 그가 다스리는
너희 모든 피조물들아,
여호와를 찬양하라.
내 영혼아, 여호와를 찬양하라!

Notas al pie

  1. 103:5 또는 ‘네 소원을’