En Levende Bok

Jakobs 2

Alle skal bli behandlet likt

1Kjære søsken, dere tror på Herren Jesus Kristus, han som har del i Guds makt og herlighet. Bli derfor ikke imponert av den status enkelte mennesker har, men gjør likt mot alle.

La meg bruke et eksempel: Tenk dere at dere er samlet til gudstjeneste. Plutselig kommer det inn to personer. Den ene har vakre, kostbare klær og en ring av gull på fingeren. Den andre er en fattig person i skitne klær. Straks tar dere hånd om den rike mannen og fører ham til den beste plassen i rommet. Til den fattige sier dere: ”Du kan stå der borte”, eller ”Sett deg her på gulvet ved siden av stolen min.” Har dere ikke da en feil innstilling når dere på denne måten vurderer personer etter ytre status?

Lytt til det jeg sier, mine kjære søsken! Har ikke Gud innbudt dem som er fattige i verdens øyne til å være hans og få del i et rikt liv når de tror på Herren Jesus? De skal være Guds eget folk, på samme måte som Gud har lovet alle som elsker ham. Hvorfor behandler dere da de fattige så dårlig? Er det ikke de rike som undertrykker dere og trekker dere for domstolene? Er det ikke de som håner Jesus, ham som dere tilhører?

Gud vil at dere skal følge det viktigste budet i hele Moseloven,[a] det som i Skriften[b] sier: ”Du skal elske dine medmennesker som deg selv.”[c] Dersom dere behandler menneskene forskjellig, da synder dere mot Gud. Dere er skyldige i å ha brutt loven. 10 I følge loven er de enten skyldige eller skyldfrie. Den som har forbrutt seg mot et eneste bud, er like skyldig som den som har forbrutt seg mot alle. 11 Den Gud som sa: ”Du skal ikke være utro i ekteskapet” har også sagt: ”Du skal ikke drepe.”[d] Dersom du dreper noen, er du skyldig ut fra lovens definisjon. Det gjelder like fullt om du ikke har vært utro i ekteskapet.

12 Hver gang dere sier eller gjør noe, skal dere handle som dem som en dag skal få evig liv på grunn av frihetens lov, det budskapet som gjør oss fri fra synden. 13 Den som ikke viser medfølelse med andre, vil på dommens dag heller ikke få noe medfølelse av Gud. Den som derimot viser medfølelse, vil selv få medfølelse.

Tro uten handlinger er bare tomme ord

14 Kjære søsken, hva nytte er det i å si at vi tror på Gud, dersom vi ikke omsetter troen til praktisk handling? Kan en slik tro frelse noen? 15 La meg bruke et eksempel: Dersom dere har noen fattige medlemmer i menigheten som verken har mat eller klær. 16 Rekker det da med å si til dem: ”Gud vil ta hånd om dere. Kle dere varmt og spis skikkelig mat?” Vil ordene fra dere hjelpe disse som er i nød? Må dere ikke også gi dem det de trenger?

17 Slik er det altså med troen. Dersom den ikke er blitt omsatt til praktisk handling, er den død, bare en masse tomme ord.

18 Nå vil kanskje noen protestere og si: ”Tro er en ting, og gode gjerninger noe helt annet. Disse to forhold har ikke noe med hverandre å gjøre.” Da svarer jeg: ”Hvordan kan du bevise at du tror, dersom du ikke omsetter troen til praktisk handling? Det er handlingene som viser hvilken substans troen har.” 19 Innbiller du deg at det rekker med å tro at det bare finnes den ene Gud? Dette vet til og med de onde åndene og skjelver av skrekk for ham. 20 Nei, vær ikke så dum. Du må innse at troen er uten mening i tilfelle du ikke omsetter den til praktisk handling.

21 Tenk på vår stamfar Abraham, som var villig til å ofre sønnen sin Isak på alteret.[e] Abraham var lydig mot Gud, og det var denne handlingen som gjorde at han ble akseptert av Gud. 22 Troen fikk Abraham til å handle i tråd med Guds vilje. Han beviste troen ved å omsette den til praktisk handling. 23 Gjennom dette ble det som står i Skriften[f] oppfylt: ”Abraham trodde på Gud. Derfor ble han regnet som skyldfri innfor ham.”[g] Ja, Abraham ble til og med kalt Guds venn[h]. 24 Dere ser altså at menneskene blir skyldfri innfor Gud på grunn av handlingene sine. Det rekker ikke bare med å tro.

25 Rahab, den prostituerte kvinnen i Jeriko, er et annet eksempel på dette. Hun tok imot de israelske utsendingene i huset sitt og slapp dem ut en annen vei. På grunn av denne handlingen ble hun akseptert av Gud. 26 En tro som ikke blitt omsatt til praktisk handling, er altså død og tom, akkurat som en kropp er død dersom det ikke finnes noen pust i den.

Notas al pie

 1. 2:8 På gresk: kongebudet. I Matteus sin fortelling om Jesus 7:12 og 22:39-40 kaller Jesus dette bud for det viktigste av alle. Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
 2. 2:8 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 3. 2:8 Se Tredje Mosebok 19:18.
 4. 2:11 Se Andre Mosebok 20:13-14 og Femte Mosebok 5:17-18.
 5. 2:21 Se Første Mosebok 22:1-19.
 6. 2:23 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den vi kaller Det gamle testamente.
 7. 2:23 Se Første Mosebok 15:6.
 8. 2:23 Se Jesaja 41:8.

New Living Translation

James 2

A Warning against Prejudice

1My dear brothers and sisters,[a] how can you claim to have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you favor some people over others?

For example, suppose someone comes into your meeting[b] dressed in fancy clothes and expensive jewelry, and another comes in who is poor and dressed in dirty clothes. If you give special attention and a good seat to the rich person, but you say to the poor one, “You can stand over there, or else sit on the floor”—well, doesn’t this discrimination show that your judgments are guided by evil motives?

Listen to me, dear brothers and sisters. Hasn’t God chosen the poor in this world to be rich in faith? Aren’t they the ones who will inherit the Kingdom he promised to those who love him? But you dishonor the poor! Isn’t it the rich who oppress you and drag you into court? Aren’t they the ones who slander Jesus Christ, whose noble name[c] you bear?

Yes indeed, it is good when you obey the royal law as found in the Scriptures: “Love your neighbor as yourself.”[d] But if you favor some people over others, you are committing a sin. You are guilty of breaking the law.

10 For the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God’s laws. 11 For the same God who said, “You must not commit adultery,” also said, “You must not murder.”[e] So if you murder someone but do not commit adultery, you have still broken the law.

12 So whatever you say or whatever you do, remember that you will be judged by the law that sets you free. 13 There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when he judges you.

Faith without Good Deeds Is Dead

14 What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don’t show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? 15 Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, 16 and you say, “Good-bye and have a good day; stay warm and eat well”—but then you don’t give that person any food or clothing. What good does that do?

17 So you see, faith by itself isn’t enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless.

18 Now someone may argue, “Some people have faith; others have good deeds.” But I say, “How can you show me your faith if you don’t have good deeds? I will show you my faith by my good deeds.”

19 You say you have faith, for you believe that there is one God.[f] Good for you! Even the demons believe this, and they tremble in terror. 20 How foolish! Can’t you see that faith without good deeds is useless?

21 Don’t you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar? 22 You see, his faith and his actions worked together. His actions made his faith complete. 23 And so it happened just as the Scriptures say: “Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith.”[g] He was even called the friend of God.[h] 24 So you see, we are shown to be right with God by what we do, not by faith alone.

25 Rahab the prostitute is another example. She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road. 26 Just as the body is dead without breath,[i] so also faith is dead without good works.

Notas al pie

 1. 2:1 Greek brothers; also in 2:5, 14.
 2. 2:2 Greek your synagogue.
 3. 2:7 Greek slander the noble name.
 4. 2:8 Lev 19:18.
 5. 2:11 Exod 20:13-14; Deut 5:17-18.
 6. 2:19 Some manuscripts read that God is one; see Deut 6:4.
 7. 2:23a Gen 15:6.
 8. 2:23b See Isa 41:8.
 9. 2:26 Or without spirit.