2. Tessaloniker 2 – LB & NCA

En Levende Bok

2. Tessaloniker 2:1-17

Tegn før Jesus kommer igjen

1Kjære søsken, dere vet at vår Herre Jesus Kristus skal komme igjen, og at vi skal samle oss hos ham. La ingen få bedra dere angående tidspunktet. 2La dere ikke skremme og bli ikke urolige om dere får høre rykter om at Herren Jesus allerede har kommet igjen. Det kan være at noen påstår at Guds Ånd har vist det, eller vi skulle ha sagt det eller skrevet om det i ett eller annet brev. 3Ikke tro på det. La dere ikke bli bedratt, uansett hva de enn sier.

Før den dagen kommer, må nemlig to ting skje. For det første skal det bli en tid med voldsomt opprør mot Gud. For det andre må Den lovløse2:3 Mennesker preget av Den lovløse er ”Motstanderen av Kristus”, på gresk Antikrist. Se Johannes første brev 2:18,22. stige fram, han som Gud skal dømme til å gå evig fortapt. 4Han er Den lovløse, som skal trasse alt som er hellig og har med Gud å gjøre. Han skal ta plass i Guds tempel og påstå at han selv er Gud. 5Husker dere ikke at jeg fortalte dette da jeg var hos dere? 6Dere vet hva det er som hindrer Den lovløse, slik at han ikke kan stige fram før det er tid for ham å komme. 7Den lovløse virker allerede i det skjulte. Det eneste som mangler for at Den lovløse skal bli avslørt, er at han som hindrer det, ryddes av veien. 8Når hinderet er borte, skal Den lovløse vise seg, han som Herren Jesus bare trenger å puste på for å drepe og tilintetgjøre når han vender tilbake i sin herlighet.

9Den lovløse kommer for å gjøre Satans verk. Han vil med ondskapens makt utføre mange tegn og mirakler. 10Gjennom sine falske kunster vil han bedra dem som går evig fortapt. Disse personene er motstandere av det sanne budskapet om Herren Jesus som kunne ha frelst dem. 11Derfor vil Gud gjøre dem mottakelige for bedraget og la dem tro på løgnen. 12Sammen skal de alle en dag bli dømt for at de ikke trodde det sanne budskapet, men nøt og moret seg i sine onde gjerninger.

Hold fast ved sannheten

13Vi må alltid takke Gud for dere, våre søsken som Herren Jesus elsker. Gud bestemte allerede fra tidenes begynnelse2:13 En del håndskrifter har: Gud lot dere bli de første som trodde på budskapet2026 at alle dem som trodde på det sanne budskapet om Jesus, skulle bli frelst. Det blir dem ved at Guds Ånd gjør alle verdige til å tilhøre Gud. 14Det var dette Gud innbød dere til, da vi fortalte det glade budskapet for dere, slik at dere skulle få dele herligheten sammen med Herren Jesus Kristus.

15Hold fast ved troen, kjære søsken, og følg den undervisningen dere har fått i våre brev og alt dere fikk lære da vi var hos dere.

16Vi ber at vår Herre Jesus Kristus, og Gud, vår Far i himmelen, han som elsker oss og i sin godhet har frelst oss for evig og gitt oss et sikkert håp, 17vil oppmuntre dere og gi dere kraft til alltid å si og gjøre det som er godt.

New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

2 थिस्‍सलुनीके 2:1-17

अधरमी मनखे

1हे भाईमन, हमर परभू यीसू मसीह के फेर आय के बारे म अऊ ओकर करा हमर जुरे के बिसय म हमन तुम्‍हर ले बिनती करथन 2कि कोनो आतमा के दुवारा या बचन के दुवारा या कोनो चिट्ठी के दुवारा ए कहे जाथे कि परभू के दिन ह पहिली ही आ गे हवय अऊ ए बात ह हमर इहां ले आय हवय सहीं लगथे, त तुमन असानी ले दुबिधा म झन पड़व अऊ झन घबरावव। 3कोनो तुमन ला कोनो घलो किसम ले धोखा झन देवन पावय, काबरकि ओ दिन ह तब तक नइं आवय, जब तक कि परमेसर के बिरोध म पहिली बिदरोह नइं होवय, अऊ अधरम के मनखे ह परगट नइं होवय, जेकर बिनास ह तय हवय। 4ओह हर ओ चीज के बिरोध करही अऊ ओ चीज ले अपन-आप ला बड़े करही, जऊन ला परमेसर कहे जाथे या जेकर अराधना करे जाथे। अऊ त अऊ ओह अपन-आप ला परमेसर कहत, परमेसर के मंदिर म बईठही।

5का तुमन ला सुरता नइं ए कि जब मेंह तुम्‍हर संग रहेंव, त मेंह तुमन ला ए बातमन ला बताय करत रहेंव? 6अब तुमन जानत हव कि कोनो सक्ति ह ओला रोकत हवय, ताकि ओह परमेसर के ठहिराय समय म परगट होवय। 7काबरकि अधरम के भेद भरे सक्ति ह पहिली ले काम करत हवय, पर जऊन ह अब ओला रोके हवय, ओह तब तक रोके रहिही, जब तक कि ओला रसता ले हटाय नइं जाही। 8अऊ तब ओ अधरमी ह परगट होही, जऊन ला परभू यीसू ह अपन मुहूं के फूंक ले मार डारही अऊ अपन परगट होय के तेज ले ओला नास कर दिही। 9अधरमी ह सैतान के सक्ति के संग आही अऊ जम्मो किसम के चमतकार, लबरा चिन्‍हां अऊ अचरज के काम करही, 10अऊ नास होवइयामन ला जम्मो किसम के धोखा देवइया खराप काम म डारही। ओमन नास हो जाहीं काबरकि ओमन सत ले मया करे बर नइं चाहिन, जेकर दुवारा ओमन के उद्धार होय रहितिस। 11एकर कारन, परमेसर ह ओमन ऊपर एक भरमइया सक्ति ला पठोही, ताकि ओमन लबारी ऊपर बिसवास करंय। 12अऊ ओ जम्मो झन सजा पाहीं, जऊन मन सत ऊपर बिसवास नइं करिन अऊ अधरम म खुस होईन।

बिसवास म मजबूत बने रहव

13पर हे भाईमन, तुमन ला परभू मया करथे; तुम्‍हर खातिर हमन ला हमेसा परमेसर के धनबाद करना चाही, काबरकि सिरिस्टी के सुरू ले, परमेसर ह तुमन ला चुन लीस, कि पबितर आतमा के पबितर काम के दुवारा अऊ सत म तुम्‍हर बिसवास करे के दुवारा तुमन उद्धार पावव। 14एकर खातिर, ओह तुमन ला हमर सुघर संदेस के दुवारा बलाईस, ताकि तुमन हमर परभू यीसू मसीह के महिमा ला पावव। 15एकरसेति, हे भाईमन, बिसवास म मजबूत बनव अऊ ओ बातमन ला थामे रहव, जऊन ला हमन चाहे मुहूं के बचन ले या चिट्ठी के दुवारा तुमन ला सिखोय हवन।

16खुद हमर परभू यीसू मसीह अऊ परमेसर हमर ददा, जऊन ह हमर ले मया करिस अऊ अपन अनुग्रह के दुवारा हमन ला सदाकाल के उत्साह अऊ उत्तम आसा दे हवय, 17तुमन ला हर एक सुघर काम अऊ बचन म उत्साहित अऊ मजबूत करय।