King James Version

Psalm 136

1O give thanks unto the Lord; for he is good: for his mercy endureth for ever.

O give thanks unto the God of gods: for his mercy endureth for ever.

O give thanks to the Lord of lords: for his mercy endureth for ever.

To him who alone doeth great wonders: for his mercy endureth for ever.

To him that by wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever.

To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever.

To him that made great lights: for his mercy endureth for ever:

The sun to rule by day: for his mercy endureth for ever:

The moon and stars to rule by night: for his mercy endureth for ever.

10 To him that smote Egypt in their firstborn: for his mercy endureth for ever:

11 And brought out Israel from among them: for his mercy endureth for ever:

12 With a strong hand, and with a stretched out arm: for his mercy endureth for ever.

13 To him which divided the Red sea into parts: for his mercy endureth for ever:

14 And made Israel to pass through the midst of it: for his mercy endureth for ever:

15 But overthrew Pharaoh and his host in the Red sea: for his mercy endureth for ever.

16 To him which led his people through the wilderness: for his mercy endureth for ever.

17 To him which smote great kings: for his mercy endureth for ever:

18 And slew famous kings: for his mercy endureth for ever:

19 Sihon king of the Amorites: for his mercy endureth for ever:

20 And Og the king of Bashan: for his mercy endureth for ever:

21 And gave their land for an heritage: for his mercy endureth for ever:

22 Even an heritage unto Israel his servant: for his mercy endureth for ever.

23 Who remembered us in our low estate: for his mercy endureth for ever:

24 And hath redeemed us from our enemies: for his mercy endureth for ever.

25 Who giveth food to all flesh: for his mercy endureth for ever.

26 O give thanks unto the God of heaven: for his mercy endureth for ever.

New Serbian Translation

Псалми 136

1Хвалите Господа јер је добар,
    јер је милост његова довека.
Хвалите Бога над боговима,
    јер је милост његова довека.
Хвалите Господара над господарима,
    јер је милост његова довека;

оног што ко нико чудеса велика чини,
    јер је милост његова довека;
оног што умешно начини небеса,
    јер је милост његова довека;
оног што је земљу разастро на водама,
    јер је милост његова довека;
оног што начини велика светлећа тела,
    јер је милост његова довека:
сунце да управља даном,
    јер је милост његова довека;
месец и звезде да управљају ноћу;
    јер је милост његова довека;

10 оног што је побио првенце Египта,
    јер је милост његова довека;
11 и из њега извео Израиља,
    јер је милост његова довека;
12 моћном руком и испруженом мишицом,
    јер је милост његова довека;

13 оног што је разделио Црвено море напола,
    јер је милост његова довека;
14 и кроз њега провео Израиља,
    јер је милост његова довека;
15 и сручио фараона и његову војску у Црвено море,
    јер је милост његова довека;

16 оног што је свој народ по пустињи водио,
    јер је милост његова довека;

17 оног што је погубио цареве велике,
    јер је милост његова довека;
18 и побио цареве силне,
    јер је милост његова довека:
19 Сихона, аморејског цара,
    јер је милост његова довека;
20 и Ога, васанскога цара,
    јер је милост његова довека;
21 и њихову је земљу дао у наследство,
    јер је милост његова довека;
22 у наследство за свог слугу, за Израиљ,
    јер је милост његова довека;

23 онога што нас се понижених сетио,
    јер је милост његова довека;
24 и од душмана нас избавио наших,
    јер је милост његова довека;
25 оног који даје храну створењу сваком,
    јер је милост његова довека.

26 Хвалите Бога небеског,
    јер је милост његова довека!