King James Version

Psalm 125

1They that trust in the Lord shall be as mount Zion, which cannot be removed, but abideth for ever.

As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth even for ever.

For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous; lest the righteous put forth their hands unto iniquity.

Do good, O Lord, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts.

As for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity: but peace shall be upon Israel.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 125

Tryghed hos Herren

1En valfartssang.

De, der stoler på Herren,
    står fast som Zions bjerg.
        I evighed rokkes de ikke.
Som bjergene omslutter Jerusalem,
    vil Herren altid omslutte sit folk.
Onde konger skal ikke herske for evigt
    over det land, Gud gav de gudfrygtige,
    for ellers ville de glemme deres gudsfrygt.
Herre, vis godhed mod de gode,
    de, som har et oprigtigt hjerte.
Men de, som slår ind på ondskabens vej,
    vil Herren jage bort sammen med de onde.

Fred være med Israel!