King James Version

Numbers 1

1And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,

Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls;

From twenty years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel: thou and Aaron shall number them by their armies.

And with you there shall be a man of every tribe; every one head of the house of his fathers.

And these are the names of the men that shall stand with you: of the tribe of Reuben; Elizur the son of Shedeur.

Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.

Of Judah; Nahshon the son of Amminadab.

Of Issachar; Nethaneel the son of Zuar.

Of Zebulun; Eliab the son of Helon.

10 Of the children of Joseph: of Ephraim; Elishama the son of Ammihud: of Manasseh; Gamaliel the son of Pedahzur.

11 Of Benjamin; Abidan the son of Gideoni.

12 Of Dan; Ahiezer the son of Ammishaddai.

13 Of Asher; Pagiel the son of Ocran.

14 Of Gad; Eliasaph the son of Deuel.

15 Of Naphtali; Ahira the son of Enan.

16 These were the renowned of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thousands in Israel.

17 And Moses and Aaron took these men which are expressed by their names:

18 And they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, by their polls.

19 As the Lord commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai.

20 And the children of Reuben, Israel's eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

21 Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.

22 Of the children of Simeon, by their generations, after their families, by the house of their fathers, those that were numbered of them, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

23 Those that were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were fifty and nine thousand and three hundred.

24 Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

25 Those that were numbered of them, even of the tribe of Gad, were forty and five thousand six hundred and fifty.

26 Of the children of Judah, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

27 Those that were numbered of them, even of the tribe of Judah, were threescore and fourteen thousand and six hundred.

28 Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

29 Those that were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were fifty and four thousand and four hundred.

30 Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

31 Those that were numbered of them, even of the tribe of Zebulun, were fifty and seven thousand and four hundred.

32 Of the children of Joseph, namely, of the children of Ephraim, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

33 Those that were numbered of them, even of the tribe of Ephraim, were forty thousand and five hundred.

34 Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

35 Those that were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were thirty and two thousand and two hundred.

36 Of the children of Benjamin, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

37 Those that were numbered of them, even of the tribe of Benjamin, were thirty and five thousand and four hundred.

38 Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

39 Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were threescore and two thousand and seven hundred.

40 Of the children of Asher, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

41 Those that were numbered of them, even of the tribe of Asher, were forty and one thousand and five hundred.

42 Of the children of Naphtali, throughout their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;

43 Those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred.

44 These are those that were numbered, which Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, being twelve men: each one was for the house of his fathers.

45 So were all those that were numbered of the children of Israel, by the house of their fathers, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel;

46 Even all they that were numbered were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.

47 But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.

48 For the Lord had spoken unto Moses, saying,

49 Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel:

50 But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it: they shall bear the tabernacle, and all the vessels thereof; and they shall minister unto it, and shall encamp round about the tabernacle.

51 And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down: and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.

52 And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp, and every man by his own standard, throughout their hosts.

53 But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that there be no wrath upon the congregation of the children of Israel: and the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony.

54 And the children of Israel did according to all that the Lord commanded Moses, so did they.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1

Primul recensământ al lui Israel

1Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de-a doua luni, în al doilea an după ce au ieşit din ţara Egiptului. El i-a zis: „Faceţi numărătoarea întregii adunări a israeliţilor, după clanurile[a] şi familiile lor[b], înscriind pe fiecare bărbat în parte după numele său, pe toţi aceia din Israel de la douăzeci de ani în sus, care sunt în stare să meargă la război. Tu şi Aaron să-i număraţi potrivit oştirilor lor. Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminţie, fiecare – căpetenia familiei lui. Acestea sunt numele bărbaţilor care vor trebui să fie împreună cu voi:

din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur,

din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

din Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

din Isahar: Netanel, fiul lui Ţuar;

din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10 din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elişama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahţur;

11 din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12 din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13 din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14 din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel[c];

15 din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16 Aceştia au fost cei aleşi din adunare, conducătorii seminţiilor strămoşilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17 Moise şi Aaron i-au luat pe aceşti bărbaţi, care au fost desemnaţi 18 şi, în prima zi a celei de-a doua luni, au convocat întreaga adunare. Poporul[d] s-a înscris pe clanuri şi familii, înscriind numele celor de la douăzeci de ani în sus, pe fiecare în parte, 19 aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Aşa i-a numărat el în pustia Sinai.

20 Urmaşii fiilor lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 21 cei număraţi din seminţia lui Ruben – au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22 Urmaşii fiilor lui Simeon, după clanurile şi familiile lor, toţi aceia care au fost înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 23 cei număraţi din seminţia lui Simeon – au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24 Urmaşii fiilor lui Gad, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 25 cei număraţi din seminţia lui Gad – au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26 Urmaşii fiilor lui Iuda, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 27 cei număraţi din seminţia lui Iuda – au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28 Urmaşii fiilor lui Isahar, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 29 cei număraţi din seminţia lui Isahar – au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

30 Urmaşii fiilor lui Zabulon, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 31 cei număraţi din seminţia lui Zabulon – au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32 Fiii lui Iosif, mai exact urmaşii fiilor lui Efraim, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 33 cei număraţi din seminţia lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34 Urmaşii fiilor lui Manase, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 35 cei număraţi din seminţia lui Manase – au fost treizeci şi două de mii două sute.

36 Urmaşii fiilor lui Beniamin, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 37 cei număraţi din seminţia lui Beniamin – au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38 Urmaşii fiilor lui Dan, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 39 cei număraţi din seminţia lui Dan – au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

40 Urmaşii fiilor lui Aşer, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 41 cei număraţi din seminţia lui Aşer – au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.

42 Urmaşii fiilor lui Neftali, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 43 cei număraţi din seminţia lui Neftali – au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44 Aceştia sunt cei care au fost număraţi, pe care Moise şi Aaron i-au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece oameni, fiecare reprezentând propria lui familie. 45 Deci toţi israeliţii care au fost număraţi după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel, care erau în stare să meargă la război, 46 toţi cei ieşiţi la numărătoare au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci. 47 Leviţii, după seminţia strămoşilor lor, n-au fost număraţi împreună cu ei.

Deosebirea leviţilor

48 Domnul îi zisese lui Moise: 49 „Să nu numeri seminţia lui Levi şi să nu îi ţii socoteala în mijlocul celorlalţi israeliţi; 50 dă în grija leviţilor Tabernaculul Mărturiei[e], toate uneltele lui şi tot ce ţine de el; ei trebuie să poarte Tabernaculul şi toate uneltele lui, să aibă grijă de el şi să-şi facă tabăra în jurul lui. 51 Când Tabernaculul urmează să fie mutat, leviţii trebuie să-l strângă, iar când Tabernaculul urmează să fie întins, leviţii să-l înalţe. Străinul[f] care se va apropia să fie omorât. 52 Ceilalţi israeliţi să se aşeze fiecare în tabăra lui, fiecare bărbat sub steagul său, potrivit oştirilor lor. 53 Dar leviţii să-şi facă tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării israeliţilor; leviţii să aibă în pază Tabernaculul Mărturiei.“

54 Israeliţii au făcut întocmai; ei au făcut aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Notas al pie

  1. Numeri 1:2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii; peste tot în capitol
  2. Numeri 1:2 Lit.: după casele părinţilor (strămoşilor) lor; peste tot în capitol
  3. Numeri 1:14 Sau: Reuel (vezi 2:14)
  4. Numeri 1:18 TM: Ei
  5. Numeri 1:50 Mărturia se referă la Tablele Legii pe care erau inscripţionate Cele Zece Porunci; peste tot în carte
  6. Numeri 1:51 Sau: Oricine altcineva, străin având aici sensul de profan