King James Version

Leviticus 1

1And the Lord called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,

Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.

If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord.

And he shall put his hand upon the head of the burnt offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.

And he shall kill the bullock before the Lord: and the priests, Aaron's sons, shall bring the blood, and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.

And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces.

And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire:

And the priests, Aaron's sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar:

But his inwards and his legs shall he wash in water: and the priest shall burn all on the altar, to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the Lord.

10 And if his offering be of the flocks, namely, of the sheep, or of the goats, for a burnt sacrifice; he shall bring it a male without blemish.

11 And he shall kill it on the side of the altar northward before the Lord: and the priests, Aaron's sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar.

12 And he shall cut it into his pieces, with his head and his fat: and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar:

13 But he shall wash the inwards and the legs with water: and the priest shall bring it all, and burn it upon the altar: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the Lord.

14 And if the burnt sacrifice for his offering to the Lord be of fowls, then he shall bring his offering of turtledoves, or of young pigeons.

15 And the priest shall bring it unto the altar, and wring off his head, and burn it on the altar; and the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar:

16 And he shall pluck away his crop with his feathers, and cast it beside the altar on the east part, by the place of the ashes:

17 And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder: and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the Lord.

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 1

Ang Halad nga Ginasunog

11-2 Gintawag sang Ginoo si Moises kag ginhambalan didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan.[a] Ginsugo niya si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon may ara sa inyo nga maghalad sang sapat sa Ginoo, maghalad siya sang baka, karnero, ukon kanding. Kon baka ang iya ihalad bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga lalaki ini nga wala sing deperensya, kag ihalad niya ini didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, agod paagi sa sini nga halad batunon siya sang Ginoo. Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang baka nga iya ginahalad, kag batunon ini sang Ginoo agod matubos siya sa iya mga sala.[b] Dayon ihawon niya ang ini nga sapat sa presensya sang Ginoo. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sang mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa palibot sang halaran, nga ara dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Dayon panitan sang manughalad ang sapat kag hiwa-hiwaon. Pagkatapos, ang mga pari nga kaliwat ni Aaron magpadukot sang kalayo sa halaran kag gatungan nila ini sang mga kahoy nga naplastar sing maayo. Kag dayon iplastar nila sa kalayo ang hiniwa nga mga parte sang sapat, pati ang ulo kag ang mga tambok. Dapat hugasan anay sang manughalad ang kasudlan kag ang mga tiil sini. Kag ang pari amo na ang magsunog sini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo[c] makapalipay sa Ginoo.

10 Kon karnero ukon kanding ang ihalad sang tawo bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga lalaki ini nga wala sing deperensya. 11 Ihawon niya ini sa presensya sang Ginoo didto sa aminhan dampi sang halaran. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sang mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa palibot sang halaran. 12 Pagkatapos nga mahiwa-hiwa ini sang manughalad, iplastar sang pari ini nga mga hiniwa sa kalayo, pati ang ulo kag ang mga tambok. 13 Dapat hugasan anay sang manughalad ang kasudlan kag ang mga tiil sini. Kag ang pari amo na ang magasunog sini tanan sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

14 Kon pispis ang ihalad sang tawo bilang halad nga ginasunog, kinahanglan nga pating ini ukon tukmo. 15 Dal-on ini sang pari sa halaran, lubagon niya ang liog hasta nga mautod, kag patuluon niya ang dugo sini sa kilid sang halaran. Dayon sunugon niya ang ulo sa halaran. 16 Kuhaon niya ang balonbalunan pati ang mga kinaon[d] sini kag ihaboy niya dayon sa sidlangan dampi sang halaran nga sa diin ginabutang ang abo. 17 Pihakon niya ang pispis paagi sa pagbitad sang pakpak sini pero indi lang niya pagbitason ang pakpak. Dayon sunugon niya ang pispis sa halaran bilang halad nga ginasunog. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

Notas al pie

  1. 1:1-2 Tolda nga Ginapakigkitaan: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 1:4 matubos siya sa iya mga sala: ukon, makuha ang iya mga sala.
  3. 1:9 halad nga paagi sa kalayo: Indi mapat-od ang kahulugan sang Hebreo sini. Pero makita sa Biblia nga ginagamit ini nga pulong para sa nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Ginatawag man ini nga “pagkaon sang Dios” sa Lev. 21:6, 21; Num. 28:2. Amo ina nga gin-translate ini sang iban nga “halad nga pagkaon.”
  4. 1:16 kinaon: ukon, balahibo.