King James Version

Esther 10:1-3

1And the king Ahasuerus laid a tribute upon the land, and upon the isles of the sea. 2And all the acts of his power and of his might, and the declaration of the greatness of Mordecai, whereunto the king advanced him, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Media and Persia?10.2 advanced…: Heb. made him great 3For Mordecai the Jew was next unto king Ahasuerus, and great among the Jews, and accepted of the multitude of his brethren, seeking the wealth of his people, and speaking peace to all his seed.

New Serbian Translation

Књига о Јестири 10:1-3

Мардохејева величина

1Цар Артаксеркс је поставио надзорнике принудног рада над земљом и над морским острвима. 2Наиме, сва достигнућа његове моћи и његове силе и објава о Мардохејевој величини – кога је цар узвеличао – зар нису записана у Књизи дневника о времену царева Мидије и Персије? 3Јер је Мардохеј Јеврејин био други до цара Артаксеркса, велик међу Јеврејима и прихваћен од мноштва своје браће, јер је тражио добробит за свој народ и објављивао мир за све своје потомке.