King James Version

1 Chronicles 16:1-43

1So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God. 2And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD. 3And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine.

4¶ And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the LORD, and to record, and to thank and praise the LORD God of Israel: 5Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obed-edom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals;16.5 with psalteries…: Heb. with instruments of psalteries and harps 6Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God.

7¶ Then on that day David delivered first this psalm to thank the LORD into the hand of Asaph and his brethren. 8Give thanks unto the LORD, call upon his name, make known his deeds among the people. 9Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. 10Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD. 11Seek the LORD and his strength, seek his face continually. 12Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth; 13O ye seed of Israel his servant, ye children of Jacob, his chosen ones. 14He is the LORD our God; his judgments are in all the earth. 15Be ye mindful always of his covenant; the word which he commanded to a thousand generations; 16Even of the covenant which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac; 17And hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, 18Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance;16.18 the lot: Heb. the cord 19When ye were but few, even a few, and strangers in it.16.19 few, even: Heb. men of number, etc 20And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people; 21He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes, 22Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm. 23Sing unto the LORD, all the earth; shew forth from day to day his salvation. 24Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations. 25For great is the LORD, and greatly to be praised: he also is to be feared above all gods. 26For all the gods of the people are idols: but the LORD made the heavens. 27Glory and honour are in his presence; strength and gladness are in his place. 28Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength. 29Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come before him: worship the LORD in the beauty of holiness. 30Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved. 31Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let men say among the nations, The LORD reigneth. 32Let the sea roar, and the fulness thereof: let the fields rejoice, and all that is therein. 33Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the LORD, because he cometh to judge the earth. 34O give thanks unto the LORD; for he is good; for his mercy endureth for ever. 35And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise. 36Blessed be the LORD God of Israel for ever and ever. And all the people said, Amen, and praised the LORD.

37¶ So he left there before the ark of the covenant of the LORD Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day’s work required: 38And Obed-edom with their brethren, threescore and eight; Obed-edom also the son of Jeduthun and Hosah to be porters: 39And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the LORD in the high place that was at Gibeon, 40To offer burnt offerings unto the LORD upon the altar of the burnt offering continually morning and evening, and to do according to all that is written in the law of the LORD, which he commanded Israel;16.40 morning…: Heb. in the morning, and in the evening 41And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were expressed by name, to give thanks to the LORD, because his mercy endureth for ever; 42And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound, and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun were porters.16.42 porters: Heb. for the gate 43And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house.

Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 16:1-43

1Ginbutang nila ang Kahon sang Dios sa sulod sang tolda nga ginpatindog ni David para sa sini nga Kahon. Dayon naghalad sila sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog kag sang mga halad nga para sa maayo nga relasyon. 2Pagkatapos nila ni David halad sadto, ginbendisyunan niya ang mga tawo sa ngalan sang Ginoo. 3Dayon ginhatagan niya ang tagsa ka Israelinhon didto, lalaki kag babayi, sang tinapay, karne,16:3 karne: Amo ini sa Syriac, pero sa Hebreo indi klaro. kag mga pasas.

4Nagpili si David sang mga Levita sa pag-alagad sa atubangan sang Kahon sang Ginoo, sa pagpangamuyo, sa pagpasalamat kag sa pagdayaw sa Ginoo, ang Dios sang Israel. 5Si Asaf amo ang nagapanguna sa ila kag siya ang manugpatunog sang mga simbals. Ang sunod sa iya amo si Zacarias, dayon si Jiel, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom, kag Jiel. Sila ang mga manugtukar sang mga lira kag mga arpa. 6Ang mga pari nga si Benaya kag Jahaziel amo ang manugpatunog permi sang mga trumpeta sa atubangan sang Kahon sang Kasugtanan sang Dios.

Ang Kanta ni David sa Pagpasalamat

(Salmo 105:1-15; 96:1-13; 106:1, 47-48)

7Sadto nga adlaw sa una nga tion, ginhatag ni David sa una nga tion kay Asaf kag sa iya kapareho nga mga Levita ang ini nga kanta sa pagpasalamat sa Ginoo:

8Pasalamati ninyo ang Ginoo;

simbaha ninyo siya!

Isugid sa mga katawhan ang iya mga binuhatan.

9Kantahi ninyo siya sang mga pagdayaw;

isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan.

10Dayawa ninyo ang iya pagkabalaan.16:10 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

Magkalipay kamo nga mga nagadangop sa iya.

11Magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog.

Magdangop kamo permi sa iya.

12-13Kamo nga mga pinili sang Dios kag mga kaliwat ni Israel nga amo man si Jacob nga alagad sang Dios,

dumduma ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang iya mga milagro, kag ang iya mga paghukom.

14Siya ang Ginoo nga aton Dios,

kag nagahukom siya sa bug-os nga kalibutan.

15Indi gid niya pagkalimtan ang iya kasugtanan hasta san-o, ang iya promisa hasta sa linibo ka mga henerasyon.

16Ini nga kasugtanan ginhimo niya kay Abraham kag ginpromisa man niya kay Isaac.

17Ginpadayon niya ini nga kasugtanan kay Jacob, nga ginatawag man Israel,

kag magapadayon ini nga kasugtanan hasta san-o.

18Nagsiling siya sa tagsa sa ila,

“Ihatag ko sa imo ang duta sang Canaan bilang palanublion mo kag sang imo mga kaliwat.”16:18 palanublion mo kag sang imo mga kaliwat: sa Hebreo, palanublion ninyo.

19Sadto anay diutay pa lang kaayo ang katawhan sang Dios,

kag mga dumuluong pa lang sila sa duta sang Canaan.

20Nagsaylo-saylo sila sa mga nasyon kag sa mga ginharian.

21Pero wala pagtuguti sang Dios nga daog-daugon sila.

Para maproteksyunan sila, ginsabdong niya ang mga hari nga nagakontra sa ila.

Siling niya,

22“Indi ninyo pag-anha ang akon pinili nga mga alagad;

indi ninyo paghaliti ang akon mga propeta.”

23Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan, magkanta kamo sa Ginoo.

Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.

24Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.

25Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.

Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,

26kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,

pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.

27Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;

ang kusog kag kalipay ara sa iya puluy-an.

28Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.

Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.

29Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,

kag magdala kamo sang halad sa iya presensya.

Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.

30Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.

Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.

31Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan.

Magsugid sila sa mga nasyon, “Nagahari ang Ginoo.”

32Magkalipay man sing tudo ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.

33Ang mga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay sa presensya sang Ginoo.

Kay magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.

34Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya;

ang iya gugma wala sing katapusan.

35Magpangamuyo kamo, “Luwasa kami, O Dios nga amon Manluluwas;

hilwaya kami sa mga nasyon kag tipuna kami liwat sa amon duta

agod makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan.16:35 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

36Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa wala sing katapusan.”

Dayon nagsabat ang tanan nga katawhan, “Amen.” Kag nagdayaw sila sa Ginoo.

37Gintugyan ni David kay Asaf kag sa iya kapareho nga mga Levita ang pag-alagad permi sa atubangan sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo, suno sa kinahanglan nga himuon kada adlaw. 38Lakip sa sini nga grupo amo si Obed Edom nga anak ni Jedutun, si Hosa, kag ang 68 pa ka Levita, nga amo ang mga guwardya sang puwertahan sang Tolda.

39Gintugyan ni David kay Zadok nga pari kag sa iya kapareho nga mga pari ang Tolda sang Ginoo didto sa mataas nga lugar sa Gibeon. 40Sila permi ang maghalad sang mga halad nga ginasunog sa halaran, adlaw-gab-i, suno sa tanan nga nasulat sa Kasuguan sang Ginoo nga iya ginhatag sa Israel. 41Kaupod man nila si Heman, si Jedutun, kag ang iban nga ginpili sa pagkanta sang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iya gugma nga wala sing katapusan. 42Responsibilidad ni Heman kag ni Jedutun ang pagpatunog sang mga trumpeta, mga simbals kag sang iban pa nga mga instrumento nga ginagamit sa pagkanta sang mga ambahanon para sa Ginoo. Ang mga anak ni Jedutun amo ang gintugyanan sa pagbantay sang puwertahan.

43Dayon nagpauli ang tanan sa ila mga balay, kag si David nagpauli man sa pagbendisyon sang iya pamilya.