Het Boek

Psalmen 99:1-9

1De Here is de eeuwige Koning.

Laten alle volken dat goed beseffen

en eerbied voor Hem hebben.

Zijn troon is boven de cherubs.

De aarde is aan Hem onderworpen

en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.

2De Here woont in Jeruzalem.

Hij is hoog verheven boven alle volken.

3Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.

God is een heilige God.

4De koning, door U aangesteld,

houdt van eerlijke rechtspraak.

U hebt het volk een zuivere wet gegeven.

U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.

5Maak de Here, onze God, groot.

Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.

Alleen Hij is heilig.

6Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters

en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.

Zij gingen vertrouwelijk met Hem om

en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.

7Hij sprak met hen in de wolkkolom,

zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.

Zijn woord was voor hen wet.

8Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.

O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,

hoewel U wel strafte als dat nodig was.

9Maak de naam van de Here, onze God, groot.

Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,

want de Here, onze God, is een heilige God.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 99:1-9

Psalm 99

Helig men förlåtande Kung

1Herren är kung!

Folken bävar.

Han har sin tron på keruberna.

Jorden darrar.

2Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

som är stort och fruktansvärt.

Helig är han.

4Kungen som är mäktig älskar det rätta,

du upprätthåller rättvisan,

du gör det som är rätt och rättfärdigt i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotpall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom,

de ropade till Herren,

och han svarade dem.

7Han talade till dem från molnstoden,

och de höll hans befallningar och de föreskrifter han gav dem.

8Herre, vår Gud,

du svarade dem

och var för dem en Gud som förlät dem

men som också straffade dem när de handlade fel.

9Ära Herren, vår Gud!

Be till honom på hans heliga berg!

Helig är Herren, vår Gud.