Het Boek

Psalmen 92:1-16

1Een psalm voor de sabbat.

2Het is goed de Here te prijzen.

God, Allerhoogste,

het is goed lofliederen te zingen

tot eer van uw naam.

3Het is goed ʼs morgens vroeg al te spreken

over uw goedheid en liefde

en ʼs nachts over uw trouw.

4Het is goed om U te loven

met de snaarinstrumenten:

de harp en de citer

of het tiensnarige instrument.

5Er is grote blijdschap in mijn hart, Here,

als ik denk aan alles wat U doet.

Ik juich over alles wat U hebt gemaakt.

6Here, alles wat U doet is ontzagwekkend,

uw gedachten zijn heel diep en wijs.

7Een mens zonder verstand begrijpt het niet

en ook dwazen kunnen er niet bij.

8Het lijkt wel

of bij de ongelovigen alles voor de wind gaat,

of zondaars alleen maar gezondheid en voorspoed kennen.

Maar toch zult U ze vernietigen.

9Alleen U, Here, neemt de hoogste positie in,

Voor eeuwig.

10Kijk, Here, uw vijanden

zullen vernietigd worden.

Alle zondaars

zullen worden verspreid over de aarde.

11U hebt mij sterk gemaakt

en mij U toegeëigend.

12Als mensen het op mij voorzien hebben,

ken ik geen angst.

Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars

die uit zijn op mijn ondergang.

13Gods volgelingen

zullen groeien en bloeien als palmbomen,

hoog opgroeien als de cipressen

in de bossen van de Libanon.

14Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de Here,

groeien zij dicht bij Hem op.

15Ook als zij al heel oud zijn,

zal hun leven nog vruchtbaar zijn,

zij lijken op gezonde, jonge mensen.

16Zij vertellen over de Here,

hoe rechtvaardig en oprecht Hij is.

Hij is de rots waarop ik leun.

Hij kent geen onrecht.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 92:1-15

สดุดี 92

(บทสดุดี บทเพลง สำหรับวันสะบาโต)

1เป็นการดีที่จะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด

ที่จะบรรเลงเพลงแด่พระนามของพระองค์

2ที่จะประกาศความรักของพระองค์ในยามเช้า

และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามกลางคืน

3บรรเลงด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่

บรรเลงด้วยพิณเขาคู่

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์กับพระราชกิจต่างๆ ของพระองค์

ข้าพระองค์ร้องเพลงชื่นบานในสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ได้ทรงกระทำ

5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก

พระดำริของพระองค์สุดลึกล้ำ!

6คนไม่รู้จักคิดไม่สามารถรู้ได้

คนโง่ไม่อาจเข้าใจได้

7คือถึงแม้คนเลวจะงอกงามดั่งหญ้า

และคนชั่วทั้งปวงจะรุ่งเรือง

พวกเขาก็จะถูกทำลายพินาศไปตลอดกาล

8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนตลอดนิรันดร์

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

แน่ทีเดียว เพราะศัตรูของพระองค์จะพินาศไป

บรรดาผู้ทำชั่วจะแตกฉานซ่านเซ็นไป

10แต่พระองค์ทรงเชิดชูพลังอำนาจ92:10 หรือเขาสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำลังของข้าพระองค์ให้แข็งแกร่งดั่งเขากระทิง

น้ำมันบริสุทธิ์ถูกเทลงบนข้าพระองค์

11ตาของข้าพระองค์ได้เห็นความพ่ายแพ้ของเหล่าศัตรู

หูของข้าพระองค์ได้ยินเสียงข้าศึกผู้ชั่วร้ายแตกพ่าย

12คนชอบธรรมจะงอกงามดั่งต้นอินทผลัม

พวกเขาจะเจริญขึ้นดั่งสนซีดาร์แห่งเลบานอน

13ซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เขาจะเจริญงอกงามในอุทยานของพระเจ้าของเราทั้งหลาย

14แม้ชราแล้วก็ยังให้ผล

และจะยังสดชื่นเขียวชอุ่ม

15ประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเที่ยงธรรม

พระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความชั่วร้ายใดๆ”