Het Boek

Psalmen 82:1-8

1Een psalm van Asaf.

God staat te midden van de bijeenkomst van de goden,

Hij treedt in hun midden als rechter op.

2Het lijkt wel of U de ongelovigen recht verschaft

en ons niet. Hoelang moet dat nog duren?

3Spreek uw oordeel uit over armen en wezen,

laat het recht zegevieren voor de armzaligen

en hen die niets hebben.

4Bevrijd de man die wordt vernederd en de arme,

red hen uit de handen van de misdadigers.

5Zij zijn dom en kunnen niets vatten,

zij lopen in het donker en de aarde wankelt onder uw voeten.

6‘Toch heb Ik gezegd:

“U bent goden, kinderen van de Allerhoogste, allemaal.” ’

7Net als andere mensen zullen zij sterven

en vallen als overwonnen koningen.

8Kom, God, spreek recht over de aarde.

Alle volken zijn immers van U?

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 82:1-8

Psalm 82

Guds dom

1En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

han håller dom bland gudarna.82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.

2”Hur länge ska ni döma orätt

och ta parti för de onda? Séla

3Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,

låt de fattiga och betryckta få rätt.

4Rädda de svaga och behövande,

befria dem ur de ondas grepp.

5Men de fattar ingenting och vet ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger att ni är gudar82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34

och söner till den Högste,

7men ni ska dö som människor

och falla som vilka furstar som helst.”

8Res dig, Gud, och döm jorden,

för alla folk är din egendom.