Het Boek

Psalmen 77:1-21

1Een psalm van Asaf voor de koordirigent. Voor de tempelzangers.

2Ik roep naar God,

ik richt mij tot Hem

en verlang ernaar

dat Hij naar mij luistert.

3Als ik het moeilijk heb,

zoek ik de Here.

De hele nacht

strek ik mijn handen

naar Hem uit

en word het wachten niet moe.

Alleen Hij kan mij troosten.

4Als ik aan God denk,

moet ik kreunen.

Ik word overmeesterd

door het verlangen naar zijn hulp.

5Ik kan er niet van slapen

en ben zo onrustig

dat ik niet kan bidden.

6Ik denk aan vroeger,

aan de jaren die voorbijgingen.

7Ik herinner mij

mijn blijde musiceren van toen,

ik pieker

over het verschil tussen toen en nu.

8Heeft de z mij dan voor altijd afgewezen?

Zal Hij mij geen genade geven?

9Zijn zijn goedheid en trouw

voor altijd opgehouden?

Geldt zijn belofte niet meer

voor de komende generaties?

10Vergeet God

ons zijn genade te geven?

Heeft Hij de liefde en het medeleven

uit zijn hart gebannen?

11Ik moet zeggen

dat het mij groot verdriet doet

dat God, de Allerhoogste,

van gedachten verandert.

12Toch blijf ik mij de grote wonderen van de Here herinneren.

Alles wat U in het verleden hebt gedaan, zal ik gedenken.

13Ik wil over uw werk spreken en nadenken over alles wat U deed.

14O God, uw wegen zijn altijd goed en heilig.

Wie is zo groot als U, onze God?

15U bent de God die wonderen doet.

U hebt de volken uw macht laten zien.

16U hebt uw volk op een machtige manier bevrijd.

Alle zonen van Jakob en Jozef en hun nageslacht.

17Toen het water U zag, o God,

beefde en sidderde het.

18De wolken lieten de regen neervallen

en de donder rolde langs de hemel.

Uw pijlen werden afgeschoten.

19Het gedreun van de donder rolde langs de hemel.

De bliksemschichten verlichtten de hele aarde.

Alles sidderde en beefde.

20U maakte een weg dwars door de zee,

een pad door het water heen.

Daardoor konden uw voetsporen

later niet worden gevonden.

21U leidde uw volk als een schaapskudde,

met Aäron en Mozes als herders.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 77:1-20

Salmo 77Salmo 77 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf. Sa direktor sang mga manugkanta nga si Jedutun.

Kalipay sa Tion sang Kalisod

1Nagapanawag ako sing mabaskog sa Dios.

Nagapanawag ako sa iya agod mabatian niya ako.

2Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo.

Kag kon gab-i ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo, kag wala ako ginakapoy,

pero wala gihapon ako sang kalipay.

3Kon magpamalandong ako sa Dios nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom.

4Wala niya ako ginapatulog;

indi ako kahibalo kon ano ang akon ihambal, tungod nga natublag ako.

5Ginahunahuna ko ang mga inadlaw nga nagliligad kag ang madugay na nga mga tinuig.

6Ginadumdom ko ang mga tinion nga nagakanta ako sa kagab-ihon.77:6 Ginadumdom… kagab-ihon: sa Septuagint kag sa Syriac: Kon gab-i nagahunahuna ako sing madalom.

Nagapamalandong ako kag amo ini ang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon:

7“Isikway na lang bala ako sang Ginoo hasta san-o?

Indi na gid bala siya malipay sa akon?

8Nadula na gid bala ang iya gugma sa akon?

Indi na gid bala niya pagtumanon ang iya promisa?

9Nalimtan na bala niya ang pagkaluoy?

Wala na bala siya sing kaluoy tungod sang iya kaakig?”

10Dayon nagsiling ako, “Ang nalainan sang akon buot amo nga ang Labing Mataas nga Dios wala na nagabulig.”

11Ginoo, dumdumon ko ang imo mga binuhatan.

Huo, dumdumon ko ang mga milagro nga ginpanghimo mo sang una.

12Hunahunaon ko kag pamalandungan ang tanan mo nga gamhanan nga mga binuhatan.

13O Dios, ang imo pamaagi lain sang sa iban.

Wala na sing pareho sa imo kagamhanan.

14Ikaw ang Dios nga nagahimo sang mga milagro.

Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan.

15Paagi sa imo gahom ginluwas mo ang imo katawhan nga mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose.

16Sadto nga hitabo ang mga tubig, O Dios, daw pareho sa tawo nga sang pagkakita sa imo hinadlukan kag nagkulurog.

17Nag-ulan halin sa mga panganod;

nagdaguob sa langit kag nagpangilat sa bisan diin.

18Mabatian ang daguob sa mga bagyo;

ang mga kilat nagpasanag sa kalibutan;

kag nagtay-og ang kalibutan.

19Gintabok mo ang dagat nga may dalagko nga mga balod,

pero indi ka makita.77:19 indi ka makita: sa literal, indi makita ang agi sang imo mga tiil.

20Paagi kay Moises kag kay Aaron gintuytuyan mo ang imo katawhan nga pareho sa mga karnero.