Het Boek

Psalmen 75

1Een psalm van Asaf. Een lied voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘Verderf niet.’

Wij loven en prijzen uw naam, o God,
want uw naam is onder ons.
Er wordt veel gesproken
over alle wonderen die U doet.

Wanneer Ik de tijd daarvoor gekomen acht,
zal Ik volmaakt rechtspreken.
Al schudt de aarde op haar grondvesten
en wankelen alle mensen,
toch heb Ik haar vast neergezet op haar pilaren.
Ik heb de trotse mensen gewaarschuwd:
‘Wees niet hoogmoedig’
en zei tegen de ongelovigen:
‘Wees niet koppig,
gedraag u niet weerbarstig tegenover Mij
en wees niet trots.’
Want uw waarde wordt niet bepaald
door een invloed van deze aarde,
niet uit dit of dat land of uit die woestijn.

God is de Rechter.
De een wordt door Hem teruggewezen
en op zijn plaats gezet,
de ander wordt door Hem geprezen
en hooggeacht.
In de hand van de Here bevindt zich een beker.
Daarin bruist de rijk gemengde wijn.
God schenkt die beker helemaal leeg,
tot op de bodem toe.
Alle ongelovigen op deze aarde moeten daaruit drinken.
10 Maar ik?
Ik wil alles wat ik over God weet, bekendmaken.
Ik wil lofliederen zingen voor de God van Jakob.
11 Alle koppigheid en hoogmoed van de ongelovigen
doe ik ver van mij.
Maar oprechte mensen
zullen in ere worden hersteld.

The Message

Psalm 75

An Asaph Psalm

1We thank you, God, we thank you—
    your Name is our favorite word;
    your mighty works are all we talk about.

2-4 You say, “I’m calling this meeting to order,
    I’m ready to set things right.
When the earth goes topsy-turvy
    And nobody knows which end is up,
I nail it all down,
    I put everything in place again.
I say to the smart alecks, ‘That’s enough,’
    to the bullies, ‘Not so fast.’”

5-6 Don’t raise your fist against High God.
    Don’t raise your voice against Rock of Ages.
He’s the One from east to west;
    from desert to mountains, he’s the One.

7-8 God rules: he brings this one down to his knees,
    pulls that one up on her feet.
God has a cup in his hand,
    a bowl of wine, full to the brim.
He draws from it and pours;
    it’s drained to the dregs.
Earth’s wicked ones drink it all,
    drink it down to the last bitter drop!

9-10 And I’m telling the story of God Eternal,
    singing the praises of Jacob’s God.
The fists of the wicked
    are bloody stumps,
The arms of the righteous
    are lofty green branches.