Het Boek

Psalmen 71:1-24

1Bij U kan ik wegschuilen, Here.

Stel mij nooit teleur.

2Verlos mij door uw rechtvaardigheid.

Luister naar mij en bevrijd mij.

3U bent voor mij als een rots, waarin ik wonen kan,

als een huis waar ik met vertrouwen naartoe ga.

U stelt mij dat huis ter beschikking,

zodat ik veilig kan wonen.

Want U bent mijn bevrijder en mijn rots.

4O God, verlos mij

uit de handen van de ongelovigen,

uit de beklemmende greep van de gewelddadige misdadigers.

5Ik verwacht alles van U.

Almachtige Here, van kindsbeen af

heb ik alleen op U vertrouwd.

6Toen mijn moeder mij nog verwachtte,

steunde ik al op U.

Vanaf die tijd hebt U mij al geholpen.

Al mijn lofliederen zijn alleen voor U.

7Velen dachten dat ik die wonderen zelf deed,

maar U was degene tot wie ik altijd vluchtte.

8Ik kan alleen maar liederen tot uw eer zingen,

de hele dag spreek ik over uw grootheid.

9Stuur mij niet weg

nu ik ouder ben geworden.

Zult U mij niet verlaten

nu ik minder kracht overheb?

10Ik heb U nodig,

want mijn tegenstanders hebben het over mij,

zij die mij willen doden, overleggen met elkaar.

11Zij zeggen: ‘God heeft hem in de steek gelaten.

Laten we hem opjagen en grijpen,

er is toch niemand die hem te hulp komt.’

12Och mijn God, blijf niet zo ver van mij af staan,

haast U toch mij te helpen.

13Laat hen die mij naar het leven staan,

voor schut staan en vernietigd worden.

Laat hen die mijn ondergang voor ogen hebben,

zelf te schande gemaakt en bespot worden.

14Ik blijf U verwachten,

ik zal alleen maar meer en meer U de eer geven.

15Ik zal spreken over uw rechtvaardigheid en recht,

dag in, dag uit vertellen hoe U bevrijdt.

Ik kan er niet over ophouden.

16Overal waar ik kom, zal ik spreken

over de macht en majesteit van de Almachtige Here.

Alleen over uw rechtvaardigheid zal ik vertellen.

17O God, sinds ik een kind was,

hebt U mij alles geleerd,

tot op de dag van vandaag

vertel ik anderen over uw wonderen.

18Nu ben ik oud en grijs,

mijn God, laat mij nu niet in de steek!

Ik zal deze nieuwe generatie

vertellen over uw macht.

Wie het maar horen wil,

vertel ik over uw kracht.

19Uw rechtvaardigheid en recht

zijn oneindig, o God.

U hebt grote dingen tot stand gebracht.

Wie kan zich met U meten, o God?

20U hebt mij door heel veel moeilijke omstandigheden

en problemen laten gaan,

maar ik weet dat U mij uit al die situaties zult bevrijden.

U zult mij weer helemaal in ere herstellen.

21Wilt U komen en mij troosten?

Wilt U mij weer aanzien geven?

22Dan zal ik met de harp lofliederen voor U zingen,

want U bent trouw, mijn God.

Ik zal psalmen voor U zingen bij de citer,

voor U, die de Heilige van Israël bent.

23Ik zal jubelen en psalmen voor U zingen.

U hebt mij innerlijk bevrijd.

24De hele dag door zal ik spreken

over uw rechtvaardigheid.

En de mensen die uit waren op mijn ondergang,

zullen zich diep schamen en afdruipen.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 71:1-24

สดุดี 71

(สดด.31:1-4)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์

ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายเลย

2ขอทรงช่วยและปลดปล่อยข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์

ขอทรงเอียงพระกรรณสดับฟังและช่วยกู้ข้าพระองค์

3ขอทรงเป็นศิลาให้ข้าพระองค์เข้าลี้ภัย

ซึ่งข้าพระองค์สามารถเข้าพักพิงได้เสมอ

ขอทรงบัญชาให้ช่วยกู้ข้าพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์

4ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของคนชั่ว

พ้นจากเงื้อมมือของเหล่าคนโหดร้ายทารุณ

5ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์

เป็นความมั่นใจของข้าพระองค์มาตั้งแต่เยาว์วัย

6ข้าพระองค์พึ่งพาพระองค์มาตั้งแต่เกิด

พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา

ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป

7ผู้คนมากมายประหลาดใจเกี่ยวกับข้าพระองค์

แต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอันแข็งแกร่งของข้าพระองค์

8ริมฝีปากของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญพระองค์

ประกาศพระบารมีตลอดทั้งวัน

9ขออย่าทรงละทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์แก่เฒ่า

ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์สิ้นแรง

10เพราะศัตรูของข้าพระองค์พูดให้ร้ายข้าพระองค์

ผู้ที่คอยจะเอาชีวิตของข้าพระองค์คบคิดกัน

11เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงละทิ้งเขาแล้ว

ให้เราไล่ล่าและจับกุมเขา

เพราะไม่มีใครช่วยกู้เขาหรอก”

12ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบรุดมาช่วยข้าพระองค์

13ขอให้ผู้ปรักปรำข้าพระองค์พินาศไปด้วยความอับอาย

ขอให้ผู้มุ่งร้ายข้าพระองค์มีแต่ความอัปยศอดสู

14แต่ส่วนข้าพระองค์จะยังมีความหวังอยู่เสมอ

ข้าพระองค์จะถวายสรรเสริญแด่พระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น

15ปากของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์

จะเล่าถึงความรอดของพระองค์ทั้งวัน

แม้ข้าพระองค์จะหยั่งประมาณไม่ได้

16ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์จะมาประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

ข้าพระองค์จะป่าวร้องความชอบธรรมของพระองค์แต่ผู้เดียว

17ข้าแต่พระเจ้า ตั้งแต่เยาว์วัยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์

จนถึงวันนี้ข้าพระองค์ป่าวประกาศพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์

18แม้เมื่อข้าพระองค์เข้าสู่วัยชรา ผมหงอกขาว

ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์

ตราบจนข้าพระองค์ประกาศฤทธานุภาพของพระองค์แก่คนรุ่นต่อมา

และเล่าถึงพระเดชานุภาพให้คนรุ่นหลังฟัง

19ข้าแต่พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์สูงถึงฟ้าสวรรค์

พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดเล่าเสมอเหมือนพระองค์?

20แม้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์มากมายและขมขื่น

พระองค์จะทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์กลับคืนสู่สภาพดีอีกครั้ง

จากที่ลึกของโลก

พระองค์จะดึงข้าพระองค์ขึ้นมาอีก

21พระองค์จะทรงเพิ่มเกียรติให้แก่ข้าพระองค์

และจะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์อีก

22ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่

เพราะความซื่อสัตย์ของพระองค์

ข้าแต่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

ข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่

23ริมฝีปากของข้าพระองค์จะโห่ร้องยินดี

เมื่อร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

เพราะพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้

24ลิ้นของข้าพระองค์จะเล่าถึงพระราชกิจอันชอบธรรมทั้งหลายของพระองค์ตลอดวันคืน

เพราะบรรดาผู้ที่ปองร้ายข้าพระองค์ได้รับความอับอายและความสับสน