Het Boek

Psalmen 68

1Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent.

Als God aantreedt,
vluchten zijn vijanden alle kanten uit,
zij snellen weg om Hem niet te hoeven zien,
alle mensen die Hem haten.
U verdrijft hen.
Zoals rook uit elkaar drijft
en was in de warmte smelt,
zo blijft van de ongelovigen niets over
als God eraan komt.
Maar de gelovigen zijn blij
als zij God zien
en juichen voor Hem.
Met veel vertoon van blijdschap
laten zij dat blijken.
Zing voor God,
zing psalmen ter ere van zijn naam.
Maak een effen weg
voor Hem die door de vlakten nadert.
Zijn naam is Here,
jubel het uit voor Hem.
Hij is een vader voor ouderloze kinderen
en komt op voor de rechten van de weduwen,
Hij is God, die woont in zijn heilig huis.
God, die eenzame mensen weer familie geeft
en gevangenen bevrijdt en welstand geeft,
maar opstandigen laat Hij achter Zich
in een dor en droog land.
Mijn God, toen U voor ons volk uittrok
en ons voorging in de wildernis,
toen trilde de aarde en de hemel droop
omdat U Zich toonde,
zelfs de Sinaï beefde toen zij U zag,
U, de God van Israël.
10 U gaf ons een overvloed,
vele goede dingen gaf U ons, o God.
Toen het land uitgeput was,
gaf U het nieuwe kracht.
11 Uw volk putte daaruit.
U hielp ons
die er zo ellendig aan toe waren,
met uw goedheid en trouw.
12 Het machtige woord van de Here
werd over ons uitgesproken
en het goede nieuws
werd ons door velen gebracht.
13 De koningen van de vijandelijke legers vluchtten allemaal
en de vrouwen konden de buit verdelen.
14 Zou u tussen de schaapskooien blijven liggen?
U zult zijn als duiven
met zilveren vleugels en gouden slagpennen.
15 Toen de Almachtige God de koningen verjoeg,
leek de berg Salmon wit als sneeuw.
16 De berg van God lijkt op de bergen van Basan,
met hun vele toppen.
17 Waarom kijken jullie, toppen van Basan, zo jaloers
naar de berg die God uitkoos om er te wonen?
Luister, de Here zal daar voor eeuwig blijven wonen.
18 God bezit vele duizenden strijdwagens.
Vanaf de Sinaï is de Here zijn huis binnengegaan.
19 U bent naar de hemel gegaan
en hebt gevangenen met U meegenomen.
U hebt geschenken ontvangen voor de mensen,
zelfs voor de opstandigen onder hen.
U wilt bij hen wonen, Here God.
20 Wij prijzen de Here,
elke dag opnieuw staat Hij ons bij.
Deze God geeft ons bevrijding.
21 Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt.
De Oppermachtige Here bewaart ons voor de ondergang.
22 Luister, God vernietigt zijn vijanden,
Hij doodt de mensen die blijven zondigen.
23 De Here heeft beloofd
onze vijanden aan ons over te leveren,
waar dan ook vandaan.
Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen.
24 Opdat Israël de overwinning heeft
en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand.
25 O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van U gaan,
iedereen loopt voor U, mijn God en mijn Koning,
naar uw heilig huis.
26 Vooraan lopen de zangers,
daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten.
Dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen.
27 Met prachtige liederen prijzen zij God, de Here,
die Israël steeds weer kracht en leven geeft.
28 Ik zie daar de jongste stam,
Benjamin, die een groot regeerder is.
En de leiders van Juda, wat zijn het er veel!
En daar de leiders van Zebulon en Naftali.
29 Uw God gaf u de macht.
O God, laat ons maar zien hoe groot uw macht is,
waardoor U ons de overwinning gaf.
30 De koningen bieden U geschenken aan
voor uw tempel in Jeruzalem.
31 Bedreig het ongedierte in het riet,
de talloze stieren en kalveren van de volken.
Allen die uit zijn op geldelijk gewin.
Laat de volken die op oorlog uit zijn,
uitzwermen naar alle kanten.
32 Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan
en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God
en roepen Hem aan.
33 Laten alle koninkrijken die er zijn,
voor God lofliederen zingen.
Zing psalmen voor de Here.
34 Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig.
Luister! Zijn machtige stem klinkt.
35 Geef God alle eer.
Hij is onze sterkte.
Hij regeert over Israël.
Zijn kracht omspant alles.
36 O God, uw roem en eer zijn befaamd.
Men weet dat U in uw heilig huis woont.
De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan zijn volk.
Wij loven en prijzen onze God!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 68

Kanta Parte sa Kadalag-an

1Sige na, O Dios, laptaha ang imo mga kaaway;
kabay pa nga magpalagyo sila.
Tabuga sila pareho sa aso nga ginapalid sang hangin.
Laglaga sila nga mga malaot sa imo presensya,
pareho sa kandila nga nagakatunaw sa kalayo.
Pero ang mga matarong magahinugyaw sa kalipay sa imo presensya.

Kantahi ninyo ang Dios;
kantahi ninyo siya sang mga pagdayaw.
Dayawa ninyo siya[a] nga nagasakay sa panganod.
Ang iya ngalan amo ang Ginoo;
magkalipay kamo sa iya presensya.
Ang Dios, nga nagapuyo sa iya balaan nga templo, nagaatipan sa mga ilo kag nagaprotektar sa mga balo nga babayi.
Ginahatagan niya sang pamilya ang mga nagaisahanon
kag ginahilway niya sing malipayon ang mga ginbihag.
Pero ang mga rebelde magaestar sa mamala kag mainit nga duta.

O Dios, sang ginpangunahan mo ang imo katawhan sa pagpanglakaton sa kamingawan,
nagtay-og ang duta kag nag-ulan
tungod nga nag-abot ka, O Dios sang Israel, ikaw nga nagpahayag sa Sinai.
Nagpadala ka sang bugana nga ulan kag naulanan ang mamala nga duta nga ginhatag mo sa imo katawhan.
10 Dira sila nag-estar, kag sa imo kaayo ginhatagan mo ang mga imol sang ila mga kinahanglanon.

11 Nagpadala ka, Ginoo, sang mensahi,
kag ginpamalita ini sang madamo nga mga babayi:
12 “Nagpalalagyo ang mga hari kag ang ila mga soldado,
kag ang ila mga pagkabutang ginpartida sang mga babayi sang Israel.
13 Bisan ang mga nagpabilin sa toril sang mga karnero ginpartihan sang mga imahen sang pating
nga ang mga pakpak nahaklapan sang pilak kag ang punta sang pakpak nahaklapan sang puro nga bulawan.”[b]
14 Sang ginpalapta sang Dios nga Makagagahom ang mga hari, daw sa ginpaulanan niya sang snow ang Bukid sang Zalmon.

15 Pagkatahom sang bukid sang Bashan; madamo ini sang mga bungtod.
16 Ngaa nahisa ini sa bukid nga ginpili sang Dios nga iya pagapuy-an hasta san-o?

17 Nag-abot ang Ginoong Dios sa iya templo halin sa Sinai kaupod ang iya linibo ka mga karwahe.
18 Pagsaka niya sa mataas nga lugar[c] madamo nga mga bihag ang iya gindala
kag nagbaton siya sang mga regalo halin sa mga tawo, bisan sa rebelde nga mga tawo.
Kag didto magapuyo ang Ginoong Dios.[d]

19 Dalayawon ang Ginoo, ang Dios nga aton manluluwas,
kay adlaw-adlaw ginabuligan niya kita sa aton mga problema.
20 Ang aton Dios, Dios nga nagaluwas.
Siya ang Ginoong Dios nga nagaluwas sa aton sa kamatayon.
21 Sigurado gid nga dugmukon sang Dios ang ulo sang iya mga kaaway nga nagapadayon sa pagpakasala.

22 Nagsiling ang Ginoo, “Pabalikon ko ang akon mga kaaway halin sa Bashan;
pabalikon ko sila halin sa kadadalman sang dagat,
23 agod pamatyon sila kag tasak-tasakon ninyo ang ila dugo
kag ang inyo mga ido makapaayaw sa pagdilap sang ila dugo.”

24 O Dios kag Hari ko, nakita sang tanan ang imo parada sang pagdaog pakadto sa imo templo.
25 Ara sa una ang mga manugkanta kag sa ulihi ang mga musikero;
sa tunga nila[e] amo ang mga dalaga nga nagapatunog sang ila mga tamborin.
26 Nagasinggit sila, “Dayawa ninyo ang Dios sa inyo mga pagtililipon!
Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga kaliwat ni Israel!”
27 Nagauna ang gamay nga tribo ni Benjamin,
sunod amo ang mga pangulo sang Juda upod sang ila grupo,
kag sunod amo ang mga pangulo sang Zebulun kag Naftali.

28 O Dios, ipakita ang imo gahom[f] pareho sang ginhimo mo sang una sa amon.
29 Tungod sang imo templo sa Jerusalem magadala ang mga hari sang mga regalo sa imo.
30 Sabdunga inang nasyon[g] nga pareho sa mabangis nga sapat sa mga bugang.
Sabdunga man ang mga katawhan nga pareho sa turo nga mga baka nga kaupod sang mga torite
hasta nga magsurender sila kag maghalad sang ila mga pilak sa imo.
Laptaha ang mga katawhan nga nalipay sa inaway.
31 Magapasakop ang mga taga-Egipto sa imo.
Ang mga taga-Etiopia[h] magadali-dali hatag sang ila mga regalo sa imo.

32 Magkanta kamo sa Dios, kamo nga mga pumuluyo sang mga ginharian sa kalibutan.
Magkanta kamo sang pagdayaw sa Ginoo
33 nga nagasakay sa kalangitan nga ara na sadto pa.
Pamatii ninyo ang iya nagadaguob nga tingog.
34 Ibantala ninyo ang pagkagamhanan sang Dios nga nagahari sa Israel.
Ang kalangitan nagapakita sang iya pagkagamhanan.
35 Makatilingala ang Dios sang Israel samtang nagapaguwa siya sa iya balaan nga puluy-an.
Ginahatagan niya sang gahom kag kusog ang iya katawhan.
Dalayawon ang Dios!

Notas al pie

  1. 68:4 Dayawa ninyo siya: ukon, ipreparar ninyo ang pagaagyan niya.
  2. 68:13 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
  3. 68:18 mataas nga lugar: ukon, langit.
  4. 68:18 kag nagbaton… Dios: sa Syriac, naghatag siya sang mga regalo sa mga tawo; pero ang mga rebelde nga mga tawo indi magapuyo sa presensya sang Dios.
  5. 68:25 sa tunga nila: ukon, sa palibot sang mga musikero.
  6. 68:28 O Dios… gahom: Amo ini sa Septuagint, sa Syriac, kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, Ginhatagan kamo sing kusog/gahom sang inyo nga Dios.
  7. 68:30 nasyon: posible amo ang Egipto.
  8. 68:31 Etiopia: sa Hebreo, Cush.