Het Boek

Psalmen 64

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Luister naar mij, o God,
als ik met mijn zorgen bij U kom.
Bescherm mijn leven
tegen de aanvallen van de vijand.
Verberg mij
als de misdadigers iets tegen mij beramen,
als de zondaars het op mij gemunt hebben.
Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is
en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.
Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.
Niets en niemand ontzien zij.
Zij wagen het kwade dingen te doen
en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.
Zij denken dat niemand hen ziet.
Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:
‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’
Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.
Maar God kan hen onverwacht treffen.
Als Hij een pijl afschiet,
is het altijd raak, zij zijn gewond.
Zij struikelen over hun eigen woorden.
Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.
10 Dan zullen alle mensen ontzag hebben
voor God en voor alles wat Hij doet.
Met ontzag zien zij op naar zijn werk.
11 De oprechte mens verheugt zich in de Here
en vindt bij Hem bescherming.
Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 64

Gud straffer ondskab

1Til korlederen: En sang af David.

Hør min bøn, Gud, midt i min nød.
    Red mig fra fjendernes angreb.
Skærm mig mod deres skumle planer,
    beskyt mig mod deres ondskabsfulde list.
Deres tunger er som skarpe sværd,
    deres ord som giftige pile.
De sigter på de uskyldige fra deres baghold,
    de skyder dem ned uden skrupler.
De mødes for at ægge hinanden til ondskab
    og planlægge, hvor de skal sætte deres fælder.
        „Ingen opdager noget,” siger de selvsikkert.
De udklækker grusomme planer,
    som de hemmeligt fører ud i livet.
        Et menneskes tanker ligger skjult i sindet.
Men Gud vil selv ramme dem med sin straf,
    pludselig bliver de gennemboret af hans pile.
Deres egne ord vil fælde dem,
    og alle, som oplever deres fald,
vil ryste på hovedet i foragt
10     og fyldes af ærefrygt for Gud.
De vil forkynde Guds store undere
    og forstå hans retfærdige dom.
11 De gudfrygtige skal glæde sig over Gud
    og søge tilflugt hos ham.
        Alle de retskafne skal glæde sig.