Het Boek

Psalmen 51:1-21

1-2 Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Natan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Batseba.

3Geef mij genade, o God,

hoewel ik dat niet heb verdiend.

Laat toch blijken hoe groot

uw liefde en goedheid is.

Wilt U door uw vergevende mildheid

mijn zonden wegdoen?

4Reinig mij toch van deze zonde,

die een smet op mij werpt.

5Ik weet dat ik heb gezondigd,

steeds opnieuw gaan mijn gedachten

terug naar deze daad,

waarmee ik van uw pad afweek.

6Mijn God, ik heb tegen U gezondigd

en uw gebod overtreden.

Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig,

uw oordelen zijn altijd zuiver.

7Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte

al een zondaar ben, ja zelfs

vanaf het moment van mijn bevruchting.

8En U wilt dat uw waarheid

wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart.

U geeft mij uw wijsheid, tot diep in mijn hart.

9Wilt U met hysop

de zonde van mij afwassen,

dan zal ik helemaal schoon zijn.

Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw.

10Wilt U mij weer blijdschap

en echte vreugde geven?

Mijn lichaam en mijn ziel

zijn terneergeslagen,

maar U kunt mij weer oprichten

en U laten prijzen.

11Let niet op mijn zonden

en vernietig al mijn misstappen.

12Geeft U mij een zuiver hart, mijn God,

en een nieuwe geest

die mij innerlijk standvastig maakt.

13Stuur mij niet van U weg

en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.

14Ik wil zo graag opnieuw

de blijdschap over uw redding ervaren.

Ik wil U volgen

en mijn gehoorzaamheid aan U

zal mij kracht geven.

15Dan zal ik ook aan andere zondaars

laten zien wat uw wil is,

zodat zij zich bekeren

en U ook zullen volgen.

16Bevrijd mij van de schuld

die ik op mij heb geladen, o God.

U bent de God van mijn heil.

Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen.

17Here, stel mij in staat

U openlijk lof en eer te geven.

18Want ik weet dat U er geen prijs op stelt

dat ik U nu brandoffers zou brengen,

daar gaat het U niet om.

19Het werkelijke offer waarop U wacht,

is een aan U overgegeven geest

van iemand die weet

dat hij niet zonder U kan,

En een hart dat geheel en al weet

dat U de enige bent die helpen kan.

Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.

20Wilt U Jeruzalem zegenen

en haar muren herbouwen?

21Dan zullen de offers

die volgens de wet worden gebracht,

U genoegen doen.

Dan zullen grote brandoffers

aan U gebracht worden,

hele stieren worden op uw altaar gebracht.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 51:1-19

สดุดี 51

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด เมื่อผู้เผยพระวจนะนาธันมาเข้าเฝ้า หลังจากดาวิดเป็นชู้กับนางบัทเชบา)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์

ตามความรักมั่นคงของพระองค์

ขอทรงลบล้างการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์

ตามพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

2ขอทรงล้างมลทินทั้งสิ้นของข้าพระองค์

และชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์

3เพราะข้าพระองค์รู้ถึงการล่วงละเมิดของตนแล้ว

และบาปของข้าพระองค์อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์เสมอ

4ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์ผู้เดียว

และได้ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์

ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นฝ่ายถูกเมื่อทรงตัดสิน

และทรงชอบธรรมเมื่อทรงพิพากษา

5แน่ทีเดียว ข้าพระองค์ก็บาปมาตั้งแต่เกิด

บาปตั้งแต่วินาทีที่มารดาได้ตั้งครรภ์ข้าพระองค์

6แน่ทีเดียว พระองค์ทรงประสงค์ความจริงภายใน51:6 ในภาษาฮีบรูวลีนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

พระองค์ทรงสอน51:6 หรือพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์ถึงปัญญาในส่วนลึกที่สุด

7ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยกิ่งหุสบเพื่อข้าพระองค์จะสะอาด

ขอทรงล้างข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะขาวยิ่งกว่าหิมะ

8ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงแห่งความชื่นชมยินดีและความเปรมปรีดิ์

ขอโปรดให้กระดูกที่พระองค์หักทำลายแล้วนั้นปีติยินดี

9ขอทรงซ่อนพระพักตร์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์

ขอทรงลบล้างความผิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์

10ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์

และทรงฟื้นจิตวิญญาณอันมั่นคงขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์

11ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากเบื้องพระพักตร์

หรืออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์

12ขอทรงคืนความปีติยินดีในความรอดแก่ข้าพระองค์

และขอประทานจิตใจที่เชื่อฟังเพื่อค้ำชูข้าพระองค์

13แล้วข้าพระองค์จะสอนทางของพระองค์แก่ผู้ล่วงละเมิดอื่นๆ

และคนบาปจะหันกลับมาหาพระองค์

14ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด

ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ทำให้เขาโลหิตตก

แล้วลิ้นของข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญความชอบธรรมของพระองค์

15ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์

และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญเทิดทูนพระองค์

16พระองค์ไม่ได้ทรงปีติยินดีในเครื่องบูชา มิฉะนั้นข้าพระองค์คงจะได้นำมาถวาย

พระองค์ไม่ได้พอพระทัยในเครื่องเผาบูชา

17เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับ คือจิตวิญญาณที่ชอกช้ำ

ข้าแต่พระเจ้า ใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดนั้น

พระองค์จะไม่ทรงดูหมิ่น

18ขอทรงกระทำให้ศิโยนรุ่งเรืองตามชอบพระทัย

ขอทรงสร้างกำแพงของเยรูซาเล็ม

19แล้วพระองค์จะปีติยินดีในเครื่องบูชาที่ชอบธรรม

ในเครื่องเผาบูชาอันครบถ้วน

แล้วจะมีการถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์