Het Boek

Psalmen 51:1-21

1-2 Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Natan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Batseba.

3Geef mij genade, o God,

hoewel ik dat niet heb verdiend.

Laat toch blijken hoe groot

uw liefde en goedheid is.

Wilt U door uw vergevende mildheid

mijn zonden wegdoen?

4Reinig mij toch van deze zonde,

die een smet op mij werpt.

5Ik weet dat ik heb gezondigd,

steeds opnieuw gaan mijn gedachten

terug naar deze daad,

waarmee ik van uw pad afweek.

6Mijn God, ik heb tegen U gezondigd

en uw gebod overtreden.

Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig,

uw oordelen zijn altijd zuiver.

7Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte

al een zondaar ben, ja zelfs

vanaf het moment van mijn bevruchting.

8En U wilt dat uw waarheid

wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart.

U geeft mij uw wijsheid, tot diep in mijn hart.

9Wilt U met hysop

de zonde van mij afwassen,

dan zal ik helemaal schoon zijn.

Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw.

10Wilt U mij weer blijdschap

en echte vreugde geven?

Mijn lichaam en mijn ziel

zijn terneergeslagen,

maar U kunt mij weer oprichten

en U laten prijzen.

11Let niet op mijn zonden

en vernietig al mijn misstappen.

12Geeft U mij een zuiver hart, mijn God,

en een nieuwe geest

die mij innerlijk standvastig maakt.

13Stuur mij niet van U weg

en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.

14Ik wil zo graag opnieuw

de blijdschap over uw redding ervaren.

Ik wil U volgen

en mijn gehoorzaamheid aan U

zal mij kracht geven.

15Dan zal ik ook aan andere zondaars

laten zien wat uw wil is,

zodat zij zich bekeren

en U ook zullen volgen.

16Bevrijd mij van de schuld

die ik op mij heb geladen, o God.

U bent de God van mijn heil.

Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen.

17Here, stel mij in staat

U openlijk lof en eer te geven.

18Want ik weet dat U er geen prijs op stelt

dat ik U nu brandoffers zou brengen,

daar gaat het U niet om.

19Het werkelijke offer waarop U wacht,

is een aan U overgegeven geest

van iemand die weet

dat hij niet zonder U kan,

En een hart dat geheel en al weet

dat U de enige bent die helpen kan.

Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.

20Wilt U Jeruzalem zegenen

en haar muren herbouwen?

21Dan zullen de offers

die volgens de wet worden gebracht,

U genoegen doen.

Dan zullen grote brandoffers

aan U gebracht worden,

hele stieren worden op uw altaar gebracht.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 51:1-19

Salmo 5151 Salmo 51 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ni David para sa direktor ng mga mang-aawit. Isinulat niya ito nang kausapin siya ng propetang si Natan pagkatapos niyang makipagtalik sa may asawang si Batsheba.

Paghingi ng Kapatawaran sa Dios

1O Dios, kaawaan nʼyo po ako

ayon sa inyong tapat na pagmamahal.

At ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin,

ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at akoʼy patawarin.

2Hugasan nʼyo ako, at linisin nʼyo nang lubos sa aking kasamaan,

3dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway,

at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan.

4Tanging sa inyo lamang ako nagkasala.

Gumawa ako ng masama sa inyong paningin.

Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin.

Karapat-dapat lang na hatulan nʼyo ako.

5Akoʼy makasalanan at masama mula pa noong akoʼy isinilang,

kahit noong ipinaglilihi pa lang ako.

6Ang nais nʼyo ay isang pusong tapat,

kung kayaʼt ipagkaloob nʼyo sa aking kaloob-looban ang karunungan.

7Linisin at hugasan nʼyo ako sa aking mga kasalanan

upang lubusang luminis ang pusoʼt kaluluwa ko.51:7 Linisin … kaluluwa ko: sa literal, Linisin mo ako ng isopo at magiging dalisay ako; hugasan mo ako at magiging kasimputi ako ng nyebe.

8Ipadama nʼyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan

upang sa aba kong kalagayan, muling mapasaakin ang kagalakan.

9Kalimutan nʼyo ang aking mga kasalanan,

at pawiin ang lahat kong kasamaan.

10Ilikha nʼyo ako ng busilak na puso, O Dios,

at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat.

11Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling,

at ang inyong Banal na Espiritu sa akin ay huwag nʼyo po sanang bawiin.

12Sanaʼy ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas nʼyo ako,

at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu.

13At tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang manumbalik sila sa inyo.

14Patawarin nʼyo ako sa kasalanan kong pagpatay,

O Dios na aking Tagapagligtas.

At sisigaw ako sa kagalakan dahil sa inyong pagliligtas.

15Panginoon, buksan nʼyo po ang aking labi,

nang ang mga itoʼy magpuri sa inyo.

16Hindi naman mga handog ang nais nʼyo;

mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod.

17Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan.

Ito ang handog na hindi nʼyo tatanggihan.

18Dahil sa kagustuhan nʼyo,

pagpalain nʼyo ang Jerusalem.51:18 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.

Muli nʼyong itayo ang mga pader nito.

19Nang sa gayon malugod kayo sa mga nararapat na handog,

pati sa mga handog na sinusunog ng buo.

At maghahandog din sila ng mga baka sa inyong altar.