Het Boek

Psalmen 47

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent.

Klap in uw handen, alle volken op aarde,
juich voor God met lofliederen.
De Here, de Allerhoogste, is beroemd en gevreesd,
Hij is de grote Koning van de hele aarde.
Hij laat ons andere volken overwinnen,
wij heersen over andere landen.
Hij zoekt voor ons een erfdeel uit,
waar Jakob trots op zal zijn.
God houdt van Jakob.
God stijgt ten hemel
onder juichende klanken,
de Here stijgt ten hemel
bij het geluid van schallende trompetten.
Zing voor God, zing psalmen voor onze Koning,
laten onze lofliederen voor Hem opklinken.
God is immers Koning over de hele aarde!
Zing voor Hem een psalm, een prachtig lied.
God regeert vanaf zijn heilige troon
over alle volken op aarde.
10 De leiders van alle volken komen bij elkaar
en sluiten zich aan bij het volk van Abrahams God.
Want alle bescherming die de aarde biedt,
is van God.
Hij is de Allerhoogste.

The Message

Psalm 47

A Psalm of the Sons of Korah

11-9 Applause, everyone. Bravo, bravissimo!
    Shout God-songs at the top of your lungs!
God Most High is stunning,
    astride land and ocean.
He crushes hostile people,
    puts nations at our feet.
He set us at the head of the line,
    prize-winning Jacob, his favorite.
Loud cheers as God climbs the mountain,
    a ram’s horn blast at the summit.
Sing songs to God, sing out!
    Sing to our King, sing praise!
He’s Lord over earth,
    so sing your best songs to God.
God is Lord of godless nations—
    sovereign, he’s King of the mountain.
Princes from all over are gathered,
    people of Abraham’s God.
The powers of earth are God’s—
    he soars over all.