Het Boek

Psalmen 37:1-40

1Een lied van David.

Erger u niet aan zondaars,

aan mensen die slechte dingen doen.

2Zij verdwijnen net zo snel als het gras

en verwelken als eendagsbloemen.

3Stel heel uw vertrouwen op de Here

en doe wat Hij goedvindt.

Woon rustig in uw woonplaats

en zorg dat u in alles trouw bent.

4Verheug u in de Here,

dan zal Hij u geven wat u nodig hebt

en waar u naar verlangt.

5Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here

en vertrouw Hem.

Hij zal in alles voor u zorgen.

6Hij zal u openlijk recht verschaffen

en uw oprechtheid aan het licht brengen.

7Word stil voor de Here

en verwacht alles van Hem.

Wees niet jaloers op wie slechte plannen beraamt

en wie het ogenschijnlijk goed gaat.

8Word niet boos

en laat elke vorm van kwaadheid schieten,

wees ook nooit jaloers,

want dat brengt u van kwaad tot erger.

9Eenmaal worden alle zondaars vernietigd,

maar wie uitzien naar de Here,

zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben.

10Nog een klein poosje

en dan zal de zondaar zijn verdwenen,

dan zoekt u hem

en ziet u hem niet meer.

11Maar wie nederig van hart is,

zal in het land mogen wonen

en genieten van een overvloedige vrede.

12De goddeloze beraamt

slechte plannen tegen de gelovige,

hij kan hem niet verdragen.

13Maar de Here lacht erom,

Hij weet dat zijn tijd is gekomen.

14De zondaars grijpen naar de wapens

om arme mensen te doden

en de gelovigen te vernietigen.

15Zij zullen echter door hun eigen geweld worden vernietigd

en hun wapens zullen kapot op de grond liggen.

16Het is beter met een eerlijk hart

weinig te bezitten

dan veel rijkdom te hebben

en God niet te kennen.

17Want de Here zal

de goddelozen machteloos maken

en oprechte mensen ondersteunen.

18De Here zorgt voor zijn volgelingen

en er wacht hun een geweldige toekomst.

19In moeilijke momenten

zal Hij hen niet in de steek laten.

Wanneer er hongersnood is,

zal Hij voor voedsel zorgen.

20De goddeloze zal te gronde gaan.

De tegenstanders van de Here

zullen verdwijnen als bloemen op het veld,

in rook opgaan.

21De goddeloze leent wel,

maar geeft nooit terug.

Maar de oprechte mens

bekommert zich om een ander

en geeft wat nodig is.

22Het is werkelijk waar:

zij die door God gezegend zijn,

mogen in het land wonen en het bezitten.

Maar wie Hij vervloekt,

wordt vernietigd.

23Als de Here instemt met iemands wijze van leven,

zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.

24Als zo iemand valt,

stort hij niet naar beneden,

omdat de Here zijn hand vasthoudt.

25Gedurende mijn hele, lange leven

heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien

die door de Here werd verlaten.

En ook diens kinderen ontbrak het aan niets.

26Zo iemand bekommert zich om anderen

en geeft wat nodig is,

ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is.

27Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is,

want dan zult u altijd in dit land kunnen wonen.

28De Here heeft oprechtheid lief

en Hij zal zijn volgelingen nooit in de steek laten.

Hij zal hen altijd bewaren en beschermen.

Maar de goddelozen vernietigt Hij.

29De oprechte mensen mogen het land in bezit nemen

en er altijd blijven wonen.

30De oprechte mens spreekt wijze woorden

en alles wat hij zegt, is eerlijk.

31In alles geldt voor hem de wet van God.

Hij raakt nooit uit zijn evenwicht.

32De goddeloze zoekt naar een gelegenheid

om de oprechte mens te vermoorden.

33De Here laat dat niet toe.

De Here zorgt ervoor dat hij,

als hij voor de rechter moet verschijnen,

niet wordt veroordeeld.

34Zie onder alles uit naar de Here

en blijf op zijn weg.

Dan zal Hij u uitkiezen om het land in bezit te nemen

en er altijd te wonen,

en u zult de vernietiging van de goddelozen meemaken.

35Ik zag eens een goddeloos mens.

Het leek heel wat

en hij breidde zich uit als een grote woekerplant,

36maar opeens was hij weg.

Ik zocht nog naar hem,

maar kon hem niet vinden.

37Kijk maar eens naar de gelovige

en let op de oprechte mens:

vredelievende mensen hebben de toekomst.

38De zondaars worden echter allemaal vernietigd,

ook hun kinderen hebben geen toekomst.

39Maar de redding van de oprechten komt van de Here,

Hij beschermt hen in moeilijke tijden.

40De Here helpt hen ontkomen aan de goddelozen

en bevrijdt hen.

Dat komt doordat zij bij Hem schuilen.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 37:1-40

สดุดี 3737 สดุดี 37 ในภาษาฮีบรู แต่ละข้อของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1อย่าเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคนชั่ว

หรืออย่าอิจฉาคนที่ทำผิด

2เพราะว่าในไม่ช้าเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นหญ้า

และเขาจะเฉาตายไปเหมือนพืชผัก

3จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำความดี

จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นและรื่นรมย์อยู่ในทุ่งหญ้าอันปลอดภัย

4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์จะประทานสิ่งที่ใจของท่านปรารถนา

5จงมอบทางของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงวางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงทำสิ่งเหล่านี้ คือ

6พระองค์จะทำให้ความชอบธรรมของท่านฉายแสงดั่งรุ่งอรุณ

ให้ความยุติธรรมในคดีของท่านเจิดจ้าดั่งแสงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน

7จงสงบนิ่งต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์

อย่าเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเหตุที่พวกเขาประสบความสำเร็จในทางของเขา

เมื่อแผนชั่วของเขาลุล่วงไปด้วยดี

8จงระงับโทสะ เลิกโมโหโกรธาเสีย

อย่าเดือดเนื้อร้อนใจ ซึ่งมีแต่จะนำไปสู่ความเลวร้าย

9เพราะคนชั่วร้ายจะถูกกำจัด

แต่บรรดาผู้ที่หวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก

10เพียงชั่วประเดี๋ยว คนชั่วก็จะสูญสิ้นไป

แม้ท่านจะมองหาเขาแต่จะไม่พบ

11ส่วนคนที่ถ่อมสุภาพจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก

และชื่นชมกับสันติสุขอันยิ่งใหญ่

12คนชั่ววางแผนปองร้ายผู้ชอบธรรม

และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่พวกเขา

13แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหัวเราะเยาะคนชั่ว

เพราะพระองค์ทรงทราบว่าวันเวลาของเขาใกล้จะมาถึงแล้ว

14คนชั่วชักดาบและโก่งคันธนู

เพื่อโค่นล้มคนยากไร้และขัดสน

เพื่อเข่นฆ่าคนที่ดำเนินในทางเที่ยงธรรม

15แต่ดาบของเขาเองจะเสียบทะลุหัวใจของเขาเอง

และธนูของเขาจะถูกหักทำลาย

16สิ่งเล็กน้อยที่คนชอบธรรมมีอยู่

ก็ดีกว่าความมั่งคั่งของคนชั่วร้าย

17เพราะอำนาจของคนชั่วจะถูกขจัดไป

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเชิดชูผู้ชอบธรรม

18องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตำหนิ

มรดกของพวกเขาจะยั่งยืนนิรันดร์

19ในยามเกิดภัยพิบัติ พวกเขาจะไม่อับเฉา

ในยามกันดารอาหาร พวกเขาก็จะเริงร่าในความอุดมสมบูรณ์

20ส่วนคนชั่วจะพินาศ

แม้ว่าศัตรูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเหมือนดอกไม้ในทุ่งหญ้า

พวกเขาก็จะสูญสิ้นไปเหมือนควัน

21คนชั่วขอยืมแล้วไม่ใช้คืน

ส่วนคนชอบธรรมให้ด้วยใจกว้างขวาง

22บรรดาผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพรจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก

แต่บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสาปแช่งจะต้องถูกตัดออก

23ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยทางของคนใด

ก็ทรงให้ย่างก้าวของคนนั้นมั่นคง

24แม้เขาสะดุด เขาจะไม่ล้มลง

เพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าค้ำชูเขาไว้

25ข้าพเจ้าเคยเป็นหนุ่มฉกรรจ์ และเดี๋ยวนี้ชราแล้ว

แต่ยังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง

หรือลูกหลานของพวกเขาต้องขอทานเลี้ยงชีพ

26พวกเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอและให้ยืมอย่างไม่ตระหนี่

ลูกหลานของพวกเขาก็ได้รับพร

27จงละทิ้งความชั่วและทำความดี

แล้วท่านจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นสืบไปเป็นนิตย์

28เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักคนเที่ยงธรรม

และจะไม่ทอดทิ้งคนซื่อสัตย์ของพระองค์

พระองค์จะทรงปกป้องเขาตลอดไป

แต่พงศ์พันธุ์ของคนชั่วจะถูกตัดออก

29คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก

และจะอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไป

30ปากของผู้ชอบธรรมเปี่ยมด้วยสติปัญญา

และลิ้นของเขาพูดสิ่งที่ยุติธรรม

31บทบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในใจของเขา

ย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดพลั้ง

32คนชั่วหมอบคอยคนชอบธรรม

ซุ่มดักเอาชีวิตของเขา

33แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยพวกเขาให้อยู่ในกำมือของคนชั่ว

หรือให้คนชอบธรรมถูกตัดสินลงโทษเมื่อขึ้นศาล

34จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า และดำเนินตามทางของพระองค์

พระองค์จะทรงเชิดชูท่านให้ได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก

ท่านจะเห็นคนชั่วร้ายถูกทำลาย

35ข้าพเจ้าเห็นคนชั่วร้ายอำมหิตเจริญรุ่งเรือง

ดั่งต้นไม้เขียวขจีในถิ่นฐานของมัน

36แต่ไม่ช้าก็จากไปและดับสูญ

แม้ข้าพเจ้ามองหา ก็ไม่พบเขาอีกเลย

37จงพิจารณาคนที่ไร้ที่ติ สังเกตดูคนเที่ยงธรรม

ผู้ใฝ่สันติจะมีอนาคต37:37 หรือลูกหลานเช่นเดียวกับข้อ 38

38แต่บรรดาคนบาปทุกคนจะถูกทำลายไป

คนชั่วจะไม่มีอนาคต

39ความรอดของคนชอบธรรมมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของพวกเขาในยามทุกข์ยาก

40องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเขาและทรงกอบกู้เขา

พระองค์จะทรงกอบกู้เขาจากคนชั่วและช่วยให้เขาปลอดภัย

เพราะพวกเขาลี้ภัยในพระองค์