Het Boek

Psalmen 35

1Een lied van David.

Here, als sommigen met mij argumenteren,
wilt U dan voor mij antwoorden?
Als iemand mij aanvalt,
vecht U dan voor mij terug.
Neem uw wapens op
en kom mij te hulp!
Val mijn achtervolgers aan.
Laat mij weten dat U mij zult verlossen!
Laat hen die mij willen doden,
voor schut staan.
Laat hen die slechte plannen tegen mij beramen,
beschaamd afdruipen.
Verstrooi hen als kaf in de wind,
op het moment dat uw Engel hen neerslaat.
Zij gaan op donkere, glibberige wegen
en de Engel van de Here achtervolgt hen daarop.
Want zonder aanleiding spanden zij een net voor mij
en groeven een valkuil om mij te vangen.
Ik hoop dat zij zonder het te merken zelf omkomen.
Dat zij in hun eigen kuil zullen vallen.
Ik verheug mij in de Here,
ik zing een loflied over zijn hulp en bevrijding.
10 Alles in mij juicht:
Here, wie kan U evenaren?
U bevrijdt arme en beproefde mensen
van hun onderdrukkers en berovers.
11 Leugenachtige getuigen nemen het woord
en vragen mij dingen die ik helemaal niet weet.
12 Zij vergelden goed met kwaad.
Mijn ziel is eenzaam geworden.
13 Zelf heb ik mij direct in rouwkleding gestoken
toen zij ziek waren.
Ik vernederde mij voor U met vasten
wanneer mijn gebed niet verhoord werd.
14 Ik liep rond alsof het mijn broer of mijn vriend betrof,
ik ging in het zwart alsof mijn moeder was gestorven.
15 Maar toen ík een keer in problemen zat,
lachten zij om mij en liepen te hoop om mij te zien.
Zelfs onbekenden begonnen mij te slaan
en maakten mij onophoudelijk bespottelijk.
16 Een heel stel ongelovige, spotlustige lieden
bedreigde mij.
17 Here,
hoe lang laat U hen nog hun gang gaan?
Verlos mij toch, ik ben eenzaam.
Laten zij mij niet verslinden.
18 Dan zal ik U te midden van alle gelovigen loven,
U prijzen waar iedereen bij is.
19 Laten mijn valse tegenstanders toch geen plezier over mij hebben!
Er zijn er die mij zonder reden haten!
20 Zij zijn niet op vrede uit.
Zij maken slechte plannen,
gericht tegen hen die in rust en stilte leven.
21 Zij bedreigen mij en zeggen:
‘Ha! Wij hebben het wel gezien!’
22 U ziet alles, Here, wilt U optreden?
Och Here, laat mij niet in de steek!
23 Sta op en vecht voor mijn recht.
God, mijn Here, voert U voor mij het woord in de rechtzaal.
24 Laat uw recht over mij beslissen, Here, mijn God,
zodat zij geen leedvermaak over mij kunnen hebben.
25 Dat zij niet kunnen denken:
‘Ha! Nu gebeurt wat wij willen!
Wij hebben hem eronder gekregen!’
26 Laten zij zich maar schamen,
al die mensen die op mijn ondergang zitten te wachten.
Ik hoop dat allen die mij verachten, te schande worden gemaakt.
27 Maar ik wil dat alle mensen
die verlangen naar mijn vrijspraak,
zullen juichen en zich verheugen.
Dat zij voortdurend de Here zullen grootmaken en zeggen:
‘De Here trekt Zich het lot van zijn geliefde dienaar aan.’
28 Zelf zal ik dag in, dag uit
over uw rechtvaardigheid spreken
en U loven en prijzen.

New International Version

Psalm 35

Psalm 35

Of David.

Contend, Lord, with those who contend with me;
    fight against those who fight against me.
Take up shield and armor;
    arise and come to my aid.
Brandish spear and javelin[a]
    against those who pursue me.
Say to me,
    “I am your salvation.”

May those who seek my life
    be disgraced and put to shame;
may those who plot my ruin
    be turned back in dismay.
May they be like chaff before the wind,
    with the angel of the Lord driving them away;
may their path be dark and slippery,
    with the angel of the Lord pursuing them.

Since they hid their net for me without cause
    and without cause dug a pit for me,
may ruin overtake them by surprise—
    may the net they hid entangle them,
    may they fall into the pit, to their ruin.
Then my soul will rejoice in the Lord
    and delight in his salvation.
10 My whole being will exclaim,
    “Who is like you, Lord?
You rescue the poor from those too strong for them,
    the poor and needy from those who rob them.”

11 Ruthless witnesses come forward;
    they question me on things I know nothing about.
12 They repay me evil for good
    and leave me like one bereaved.
13 Yet when they were ill, I put on sackcloth
    and humbled myself with fasting.
When my prayers returned to me unanswered,
14     I went about mourning
    as though for my friend or brother.
I bowed my head in grief
    as though weeping for my mother.
15 But when I stumbled, they gathered in glee;
    assailants gathered against me without my knowledge.
    They slandered me without ceasing.
16 Like the ungodly they maliciously mocked;[b]
    they gnashed their teeth at me.

17 How long, Lord, will you look on?
    Rescue me from their ravages,
    my precious life from these lions.
18 I will give you thanks in the great assembly;
    among the throngs I will praise you.
19 Do not let those gloat over me
    who are my enemies without cause;
do not let those who hate me without reason
    maliciously wink the eye.
20 They do not speak peaceably,
    but devise false accusations
    against those who live quietly in the land.
21 They sneer at me and say, “Aha! Aha!
    With our own eyes we have seen it.”

22 Lord, you have seen this; do not be silent.
    Do not be far from me, Lord.
23 Awake, and rise to my defense!
    Contend for me, my God and Lord.
24 Vindicate me in your righteousness, Lord my God;
    do not let them gloat over me.
25 Do not let them think, “Aha, just what we wanted!”
    or say, “We have swallowed him up.”

26 May all who gloat over my distress
    be put to shame and confusion;
may all who exalt themselves over me
    be clothed with shame and disgrace.
27 May those who delight in my vindication
    shout for joy and gladness;
may they always say, “The Lord be exalted,
    who delights in the well-being of his servant.”

28 My tongue will proclaim your righteousness,
    your praises all day long.

Notas al pie

  1. Psalm 35:3 Or and block the way
  2. Psalm 35:16 Septuagint; Hebrew may mean Like an ungodly circle of mockers,