Het Boek

Psalmen 28:1-9

1Door David.

Ik roep naar U, Here, mijn rots.

Keer U niet zonder te spreken van mij af.

Want als U tegen mij blijft zwijgen,

zal ik sterven.

2Luister toch naar mijn luide smeekbeden.

Ik hef mijn handen naar U omhoog in uw heiligdom.

3Vernietig mij niet samen met de goddelozen

of met andere misdadigers.

Die spreken wel vriendelijk met anderen,

maar in hun hart haten zij hen.

4Geef hun wat zij verdienen, loon naar werken.

Vergeld hun naar hun handelwijze.

5De Here zal hen vernietigen

en niet meer herstellen,

omdat zij geen oog hebben voor wat Hij doet

en niets begrijpen van zijn werken.

6Ik loof de Here,

want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.

7De Here geeft mij zijn kracht,

Hij is het schild waarachter ik schuil.

Mijn hart heeft op Hem vertrouwd

en Hij heeft mij geholpen.

Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.

8De Here geeft zijn volk kracht.

Hij is een beschermende vesting

voor hem die Hij heeft gezalfd.

9Maak uw volk vrij en zegen wie van U zijn.

Zorg voor hen als een herder voor zijn schapen

en bescherm hen tot in eeuwigheid.

New Russian Translation

Псалтирь 28:1-11

Псалом 28

1Псалом Давида.

Хвалите Господа, о Божьи сыны28:1 Божьи сыны – возможное значение: «ангелы».,

хвалите Господа за славу Его и мощь.

2Воздайте славу имени Господа,

поклонитесь Господу в красоте Его святости28:2 Или: «в храме Его прекрасном»..

3Голос Господень – над водами,

гремит Бог славы,

Господь гремит над могучими водами.

4Голос Господа полон мощи,

голос Господа величественен.

5Голос Господа кедры сокрушает,

Господь сокрушает кедры Ливана.

6Он велит Ливану скакать, подобно теленку,

Сириону28:6 То есть горе Хермон. – подобно молодому дикому быку.

7Голос Господа как молния разит.

8Голос Господа сотрясает пустыню,

Господь сотрясает пустыню Кадеш.

9Голос Господа гнет дубы28:9 Или: «рожать заставляет ланей».

и нагим оставляет лес.

В Его храме все восклицают: «Слава!»

10Господь восседал над потопом;

Господь восседает как Царь вовеки.

11Господь дает силу Своему народу;

Господь благословляет Свой народ миром.