Het Boek

Psalmen 24

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom
zijn van de Here!
Hij drong het water terug,
zodat droog land tevoorschijn kwam.
Wie kan de berg van de Here beklimmen
en binnengaan in de plaats waar Hij woont?
Wie kan voor de Here staan?
Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,
die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.
Zij zullen als een zegen van God
zijn goedheid in hun leven ervaren.
Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.
Zij mogen voor de Here komen staan
en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.
Ga toch open, eeuwenoude poorten,
en laat de geëerde Koning binnen!
Wie die geëerde Koning is?
De Here, sterk en machtig,
onoverwinnelijk in de strijd!
Ja, zet de poorten wijd open
en laat de geëerde Koning binnengaan.
10 Wie die geëerde Koning is?
Hij is de Here van alle hemelse legers.
Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

The Message

Psalm 24

A David Psalm

11-2 God claims Earth and everything in it,
    God claims World and all who live on it.
He built it on Ocean foundations,
    laid it out on River girders.

3-4 Who can climb Mount God?
    Who can scale the holy north-face?
Only the clean-handed,
    only the pure-hearted;
Men who won’t cheat,
    women who won’t seduce.

5-6 God is at their side;
    with God’s help they make it.
This, Jacob, is what happens
    to God-seekers, God-questers.

Wake up, you sleepyhead city!
Wake up, you sleepyhead people!
    King-Glory is ready to enter.

Who is this King-Glory?
    God, armed
    and battle-ready.

Wake up, you sleepyhead city!
Wake up, you sleepyhead people!
    King-Glory is ready to enter.

10 Who is this King-Glory?
    God-of-the-Angel-Armies:
    he is King-Glory.