Het Boek

Psalmen 21

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, de koning verheugt zich
over uw macht,
met vreugde spreekt hij
over het heil dat U geeft.
U vervulde
zijn grootste wens.
Wat hij U vroeg,
hebt U hem niet geweigerd.
U komt hem tegemoet
met overvloed
en geeft hem
een prachtige gouden kroon.
Hij vroeg U
te mogen leven,
dat stond U hem toe
tot in hoge ouderdom.
Dankzij U
is hij beroemd en geëerd.
U gaf hem
aanzien en majesteit.
U zegent hem rijk
en geeft hem
een hart vol blijdschap.
Allemaal omdat de koning
op de Here vertrouwt,
door de goedheid en de liefde
van God, de Allerhoogste,
faalt hij niet.
Here, U weet uw vijanden te vinden.
Wie U haten,
zullen niet aan U ontkomen.
10 Wanneer U komt, Here,
zullen zij door uw toorn verbranden,
U zult hen vernietigen.
In het vuur zullen zij omkomen.
11 Zelfs hun kinderen
zult U wegdoen van deze aarde
en hun nageslacht zal niet bestaan.
12 Als zij proberen U kwaad te doen
en slechte plannen maken,
zal dat hun niet lukken.
13 U laat hen vluchten,
U richt uw pijlen op hun gezicht.
14 Toon uw kracht, Here,
dan zullen wij
liederen zingen tot uw eer.

New Living Translation

Psalm 21

Psalm 21

For the choir director: A psalm of David.

How the king rejoices in your strength, O Lord!
    He shouts with joy because you give him victory.
For you have given him his heart’s desire;
    you have withheld nothing he requested. Interlude

You welcomed him back with success and prosperity.
    You placed a crown of finest gold on his head.
He asked you to preserve his life,
    and you granted his request.
    The days of his life stretch on forever.
Your victory brings him great honor,
    and you have clothed him with splendor and majesty.
You have endowed him with eternal blessings
    and given him the joy of your presence.
For the king trusts in the Lord.
    The unfailing love of the Most High will keep him from stumbling.

You will capture all your enemies.
    Your strong right hand will seize all who hate you.
You will throw them in a flaming furnace
    when you appear.
The Lord will consume them in his anger;
    fire will devour them.
10 You will wipe their children from the face of the earth;
    they will never have descendants.
11 Although they plot against you,
    their evil schemes will never succeed.
12 For they will turn and run
    when they see your arrows aimed at them.
13 Rise up, O Lord, in all your power.
    With music and singing we celebrate your mighty acts.