Het Boek

Psalmen 21

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, de koning verheugt zich
over uw macht,
met vreugde spreekt hij
over het heil dat U geeft.
U vervulde
zijn grootste wens.
Wat hij U vroeg,
hebt U hem niet geweigerd.
U komt hem tegemoet
met overvloed
en geeft hem
een prachtige gouden kroon.
Hij vroeg U
te mogen leven,
dat stond U hem toe
tot in hoge ouderdom.
Dankzij U
is hij beroemd en geëerd.
U gaf hem
aanzien en majesteit.
U zegent hem rijk
en geeft hem
een hart vol blijdschap.
Allemaal omdat de koning
op de Here vertrouwt,
door de goedheid en de liefde
van God, de Allerhoogste,
faalt hij niet.
Here, U weet uw vijanden te vinden.
Wie U haten,
zullen niet aan U ontkomen.
10 Wanneer U komt, Here,
zullen zij door uw toorn verbranden,
U zult hen vernietigen.
In het vuur zullen zij omkomen.
11 Zelfs hun kinderen
zult U wegdoen van deze aarde
en hun nageslacht zal niet bestaan.
12 Als zij proberen U kwaad te doen
en slechte plannen maken,
zal dat hun niet lukken.
13 U laat hen vluchten,
U richt uw pijlen op hun gezicht.
14 Toon uw kracht, Here,
dan zullen wij
liederen zingen tot uw eer.

Nkwa Asem

Nnwom 21

Nkonimdi ayeyi dwom

1O Awurade, ɔhene ani agye efisɛ, womaa no ahoɔden; odi ahurusi efisɛ, woma odii nkonim. Woama no nea ne koma pɛ; woayɛ n’abisade.

Wode nhyira dodow brɛɛ no bɛhyɛɛ no sikakɔkɔɔ ahenkyɛw. Obisaa wo nkwa, na womaa no nkwa a enni awiei. Esiane wo mmoa nti, n’anuonyam so. Woama no din ne tumi. Wo nhyira wɔ ne so daadaa; na ka a woka ne ho no ma odi ahurusi. Ɔhene no gye Otumfoɔ Awurade di, na esiane Awurade dɔ a ɔdɔ no daa nti, ɔhwɛ ne so daa.

Ɔhene bɛkyere n’atamfo nyinaa. Ɔbɛkyere obiara a ɔtan no. Sɛ ɔba a, ɔbɛsɛe wɔn sɛ ogya a ɛredɛw. Awurade bɛsɛe wɔn wɔ n’abufuw mu na ogya abɛhyew wɔn. 10 Ɛrenka wɔn aseni biara; ɔhene no bekunkum wɔn nyinaa. 11 Wɔyɛ nhyehyɛe, sɔre tia no nanso, wɔrenni nkonim. 12 Ɔbɛtow ne bɛmma akyerɛ wɔn so na wɔadan wɔn ho aguan.

13 Yɛkamfo wo, Awurade, wɔ w’ahoɔden kɛse no nti. Yɛbɛto nnwom akamfo wo mmaninne.