Het Boek

Psalmen 2:1-12

1Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas

om tegen de Here op te staan!

Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen

God te slim af te zijn!

2De machthebbers van deze wereld

hebben hun hoofden bijeengestoken

en de leiders

spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.

3‘Kom op,’ zeggen zij,

‘laten wij onze boeien verbreken

en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’

4Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort.

De Here bespot hun dwaze plannen.

5Hij zal hen in zijn toorn aanspreken.

Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen.

6‘Dit is de Koning die Ik heb aangesteld,’

verklaart de Here dan,

‘en Ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad,

een troon gegeven.’

7De Uitverkorene van de Here antwoordt vervolgens:

‘Ik zal de eeuwige bedoeling van de Here bekendmaken,

want Hij heeft tegen Mij gezegd:

“Jij bent mijn Zoon,

Ik heb Je vandaag het leven gegeven.

8Vraag Mij wat Je wilt

en Ik zal Je alle volken in bezit geven.

9Heers over hen met een ijzeren vuist,

verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn.” ’

10Wees daarom verstandig,

koningen en heersers van deze aarde,

en luister nu het nog kan!

11Dien de Here met eerbied en ontzag,

verheug u in Hem met een bevend hart.

12Val voor zijn Zoon op uw knieën.

Kus Hem,

want als binnenkort zijn toorn ontbrandt,

bent u verloren.

Zij die hun vertrouwen op Hem stellen,

zijn gelukkige en gezegende mensen!

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 2:1-12

Psalm 2

Sions kung2:0 En psalm skriven inför en israelitisk kungs tronbestigning, men också med syftning på Kristus, den evige kungen (citerad flera gånger i NT), traditionellt betraktad som messiansk psalm. Författare: David (se Apg 4:25-26)

1Varför gör folken uppror?

Varför smider de meningslösa planer?

2Jordens kungar reser sig,

makthavarna samlas

mot Herren

och mot hans smorde2:2 På hebreiska mashiach, varav vårt Messias. Tillämpad på tronbestigningen av Israels kung skriver vi benämningen naturligtvis med litet s (ingen skillnad i hebreiskan). Denna vers används i Apg 4:26, liksom många andra verser i Gamla testamentet citeras i Nya Testamentet, och anknyts till Jesus som det slutgiltiga svaret på versernas fullkomnande..

3”Låt oss slita sönder deras band,

kasta av oss deras bojor!”

4Han som bor i himlen ler,

Herren hånskrattar åt dem.

5Sedan tillrättavisar han dem i sin vrede,

i sin vredes glöd förskräcker han dem:

6”Jag har installerat min kung

på Sion, mitt heliga berg.”

7Jag vill förkunna Herrens beslut;

han sa till mig:

”Du är min son. Idag har jag blivit din far2:7 Ordagrant: jag har fött dig Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son..

8Begär av mig, och jag ska ge dig alla folk som arv

och hela jorden som egendom.

9Du ska krossa dem med järnspira,

slå sönder dem som lerkrukor.”

10Ni kungar, var nu förståndiga,

låt er varnas, ni härskare på jorden!

11Tjäna Herren med fruktan,

och gläd er i bävan!2:11 Tanken kan också vara: …hylla honom även om ni bävar; grundtexten är svårförståelig.

12Kyss sonen,

så att hans vrede inte uppväcks

och ni förgås på er väg!

Hans vrede kan snart upptändas.

Lyckliga är de som tar sin tillflykt till honom!