Het Boek

Psalmen 2

1Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas
om tegen de Here op te staan!
Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen
God te slim af te zijn!
De machthebbers van deze wereld
hebben hun hoofden bijeen gestoken
en de leiders
spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.
‘Kom op,’ zeggen zij,
‘laten wij onze boeien verbreken
en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’
Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort.
De Here bespot hun dwaze plannen.
Hij zal hen in zijn toorn aanspreken.
Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen.
‘Dit is de Koning die Ik heb aangesteld,’
verklaart de Here dan,
‘en Ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad,
een troon gegeven.’
De Uitverkorene van de Here antwoordt vervolgens:
‘Ik zal de eeuwige bedoeling van de Here bekendmaken,
want Hij heeft tegen Mij gezegd:
“Jij bent mijn Zoon,
Ik heb Je vandaag het leven gegeven.
Vraag Mij wat Je wilt
en Ik zal Je alle volken in bezit geven.
Heers over hen met een ijzeren vuist,
verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn.” ’
10 Wees daarom verstandig,
koningen en heersers van deze aarde,
en luister nu het nog kan!
11 Dien de Here met eerbied en ontzag,
verheug u in Hem met een bevend hart.
12 Val voor zijn Zoon op uw knieën.
Kus Hem,
want als binnenkort zijn toorn ontbrandt,
bent u verloren.
Zij die hun vertrouwen op Hem stellen,
zijn gelukkige en gezegende mensen!

The Message

Psalm 2

11-6 Why the big noise, nations?
Why the mean plots, peoples?
Earth-leaders push for position,
Demagogues and delegates meet for summit talks,
The God-deniers, the Messiah-defiers:
“Let’s get free of God!
Cast loose from Messiah!”
Heaven-throned God breaks out laughing.
At first he’s amused at their presumption;
Then he gets good and angry.
Furiously, he shuts them up:
“Don’t you know there’s a King in Zion? A coronation banquet
Is spread for him on the holy summit.”

7-9 Let me tell you what God said next.
He said, “You’re my son,
And today is your birthday.
What do you want? Name it:
Nations as a present? continents as a prize?
You can command them all to dance for you,
Or throw them out with tomorrow’s trash.”

10-12 So, rebel-kings, use your heads;
Upstart-judges, learn your lesson:
Worship God in adoring embrace,
Celebrate in trembling awe. Kiss Messiah!
Your very lives are in danger, you know;
His anger is about to explode,
But if you make a run for God—you won’t regret it!