Het Boek

Psalmen 17:1-15

1Een gebed van David.

Luister toch, Here,

want ik vraag uw oordeel over een eerlijke zaak.

Schenk mij uw aandacht

en luister naar mijn smeekgebed.

Ik kom bij U met een volkomen eerlijk hart

en spreek oprecht tot U.

2Spreek uw oordeel over mij uit,

want U weet wat goed en rechtvaardig is.

3Beoordeel mijn geweten,

U kunt dat zelfs ʼs nachts doen.

Test mij maar.

U zult niets verkeerds bij mij vinden,

waar ik ook over spreek.

4Zoals U mij hebt geleerd,

ben ik ook nooit op pad gegaan met zondaars.

Daarvoor heb ik gewaakt.

5Integendeel, ik heb alleen uw weg betreden

en daarop liep ik met vaste tred.

6Maar nu roep ik naar U,

juist naar U, mijn God,

omdat ik weet dat U mij zult antwoorden.

Luister alstublieft!

7Laat ook nu blijken

hoe genadig en liefdevol U bent.

Want U bevrijdt de mensen

die bij U schuilen.

8Bescherm mij

zoals een vader zijn geliefde kind beschermt.

Laat ik mij in uw schaduw mogen verbergen.

9Want de ongelovigen

willen mij de baas worden

en mijn aartsvijanden

dreigen mij in te sluiten.

10De stem van hun geweten

leggen zij het zwijgen op

en ze spreken op arrogante toon.

11Zij zijn overal om mij heen,

waar ik ook ben.

Hun enige bedoeling is

mij te vernietigen.

12Mijn vijand lijkt op een leeuw,

klaar om zijn prooi te bespringen.

Of op een roofdier,

weggedoken in zijn schuilplaats.

13Gaat U hem tegemoet, Here,

en sla hem neer.

Red mijn leven door uw zwaard.

14Sla hen met uw eigen hand, Here,

die mannen van deze wereld,

die buiten dit leven niets meer verwachten.

Geef hun maar wat goed voor hen is.

Laat zelfs hun nageslacht er nog last van hebben.

15Ik wil rechtvaardig blijven

en U altijd kunnen aanzien.

ʼs Morgens wil ik,

denkend aan uw goddelijke heerlijkheid,

blij en dankbaar wakker worden.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 17:1-15

สดุดี 17

(คำอธิษฐานของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังคำอ้อนวอนขอความยุติธรรมของข้าพระองค์

ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์

ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

คำที่ไม่ได้มาจากริมฝีปากอันหลอกลวง

2ขอให้พระองค์ทรงตัดสินว่าข้าพระองค์บริสุทธิ์

ขอให้พระเนตรของพระองค์เห็นสิ่งที่ถูกต้อง

3แม้พระองค์ได้ทรงพิสูจน์จิตใจของข้าพระองค์ แม้พระองค์ได้ตรวจสอบข้าพระองค์ในยามค่ำคืน

และทดสอบข้าพระองค์ พระองค์จะเห็นว่าข้าพระองค์ไม่ได้วางแผนชั่วใดๆ

ปากของข้าพระองค์จะไม่ทำบาป

4ข้าพระองค์ได้ระวังตน

ให้พ้นจากวิถีทางของคนใจเหี้ยม

โดยอาศัยพระวจนะ

จากพระโอษฐ์ของพระองค์

5ย่างเท้าของข้าพระองค์ได้ยึดมั่นอยู่บนวิถีของพระองค์

เท้าของข้าพระองค์ไม่พลาดพลั้ง

6ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์

ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพระองค์ และสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

7ขอทรงสำแดงความมหัศจรรย์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์

ให้พ้นจากศัตรูของเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

8ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์

ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์

9ให้พ้นจากคนชั่วที่รุกรานข้าพระองค์

จากศัตรูตัวฉกาจที่ล้อมรอบข้าพระองค์

10พวกเขาไร้ความเมตตา

และปากของเขากล่าวคำโอหัง

11พวกเขาไล่ล่าข้าพระองค์ และบัดนี้ล้อมข้าพระองค์ไว้

และกระเหี้ยนกระหือรือที่จะเหวี่ยงข้าพระองค์ลงกับพื้น

12เขาเปรียบเหมือนสิงโตกระหายเหยื่อ

เหมือนราชสีห์ซุ่มรอขย้ำ

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้คนชั่ว ขอทรงโค่นล้มเขา

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วด้วยดาบของพระองค์

14ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนเช่นนี้

จากคนของโลกนี้ซึ่งบำเหน็จของเขาอยู่แค่ในชีวิตนี้

ขอให้สิ่งที่พระองค์ได้สั่งสมไว้ให้คนชั่วเติมเต็มท้องของพวกเขา

ขอให้ลูกหลานของพวกเขากินมันอย่างตะกละตะกลาม

ขอให้เหลือตกทอดไปถึงลูกเล็กเด็กแดง

15และข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรม

เมื่อตื่นขึ้น ข้าพระองค์จะอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นพระลักษณะของพระองค์