Het Boek

Psalmen 140

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, bescherm mij tegen de misdadigers
en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
Zij beramen slechte plannen
en zijn voortdurend uit op oorlog.
Hun tong is zo scherp als die van een slang
en hun lippen spuwen dodelijk gif.
Here, bescherm mij tegen de aanvallen van de ongelovigen
en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
Zij zijn van plan mij te laten struikelen.
Hoogmoedige mensen zetten vallen voor mij,
valstrikken en netten om mij te vangen.
Maar ik zeg tegen de Here: ‘U bent mijn God.’
Here, luister toch naar mijn bidden en smeken.
Almachtige Here, U bevrijdt mij door uw kracht.
U beschermt mijn leven wanneer de oorlog uitbreekt.
Here, voorkom dat mijn vijanden hun zin krijgen.
En laat, als zij mij aanvallen, hun aanslag mislukken.
10 Het kwaad van de mensen om mij heen
en de slechte dingen die zij zeggen,
zullen hun zelf overkomen.
11 Laat het gloeiende kolen op hen regenen,
laat hen in een vuurkuil vallen waar ze nooit meer uitkomen.
12 De roddelaar heeft geen recht van leven in dit land
en ik hoop dat het ongeluk de misdadiger inhaalt.
13 Ik ben ervan overtuigd dat de Here het opneemt voor de armen
en verdedigt wie het moeilijk hebben.
14 Het is duidelijk dat de oprechte mensen uw naam zullen prijzen,
zij mogen in uw nabijheid leven.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 140

Psalm 140

Bön om beskydd för hot och förtal

1För körledaren. En psalm av David.

2Herre, rädda mig från onda människor.

Skydda mig från dessa våldsamma män,

3som lägger onda planer

och dagligen är ute efter strid.

4De vässar sina tungor som ormar,

och deras ord är som huggormsgift. Séla

5Bevara mig, Herre, för de gudlösas handlingar,

skydda mig från våldsmän som försöker få mig på fall.

6De högmodiga sätter ut snaror för mig,

de breder ut nät vid vägkanten

och lägger ut fällor för mig. Séla

7Jag säger till Herren: ”Du är min Gud.”

Lyssna, Herre, till mina böner!

8Herre, Herre, min starke räddare,

som skyddar mitt huvud på stridens dag,

9låt inte de ondas önskningar uppfyllas, Herre!

Låt inte deras planer lyckas, så att de blir högfärdiga! Séla

10Låt dem som omringar mig själva drabbas

av den ofärd som de har talat om!

11Låt brinnande kol falla över dem

och kasta ner dem i eld,

i djupa hålor som de inte kan ta sig upp ur!

12En baktalare ska inte bestå i landet,

och en våldsman ska följas av olyckor och slås ner.

13Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösa

och skaffar de fattiga rätt.

14De rättfärdiga ska prisa dig

och de uppriktiga bo i din närhet.