Het Boek

Psalmen 138:1-8

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.

Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.

2In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan

en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.

Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.

3Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.

U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.

4Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde

U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.

5Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,

want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.

6De Here is hoogverheven en ziet vol liefde neer

op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.

Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.

7Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,

houdt U mij vast.

U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg

en bevrijdt mij door uw kracht.

8De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.

Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.

Laat het werk dat U bent begonnen,

niet halverwege ophouden.

New International Reader's Version

Psalm 138:1-8

Psalm 138

A psalm of David.

1Lord, I will praise you with all my heart.

In front of those who think they are gods

I will sing praise to you.

2I will bow down facing your holy temple.

I will praise your name,

because you are always loving and faithful.

You have honored your holy word

even more than your own fame.

3When I called out to you, you answered me.

You made me strong and brave.

4Lord, may all the kings on earth praise you

when they hear about what you have decided.

5Lord, may they sing about what you have done,

because your glory is great.

6Though the Lord is high above all, he cares for the lowly.

Though he is in heaven above, he sees them on earth below.

7Trouble is all around me,

but you keep me alive.

You reach out your hand to put a stop to the anger of my enemies.

With your powerful right hand you save me.

8Lord, you will show that I was right to trust you.

Lord, your faithful love continues forever.

You have done so much for us, so don’t stop now.