Het Boek

Psalmen 133

1Een bedevaartslied van David.

Kijk eens hoe goed en waardevol het is
als broeders in vrede met elkaar omgaan.
Dat is net zo kostbaar als de olie
waarmee Aäron werd gezalfd
en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide.
Het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon
die de bergen van Jeruzalem bevloeit.
Dat is de plaats waaraan de Here zijn zegen verbindt
en het leven tot in eeuwigheid.

The Message

Psalm 133

A Pilgrim Song of David

11-3 How wonderful, how beautiful,
    when brothers and sisters get along!
It’s like costly anointing oil
    flowing down head and beard,
Flowing down Aaron’s beard,
    flowing down the collar of his priestly robes.
It’s like the dew on Mount Hermon
    flowing down the slopes of Zion.
Yes, that’s where God commands the blessing,
    ordains eternal life.