Het Boek

Psalmen 130

1Een bedevaartslied.

Ik zit zo diep in de put, Here,
en ik roep naar U.
Luister naar mij, Here.
Laten uw oren naar mij luisteren.
Here, als U al onze zonden blijft onthouden,
kunnen wij immers niet blijven leven?
Maar ik weet dat U vergeeft,
zodat iedereen ontzag voor U zal hebben.
Ik verwacht alles van de Here.
Ik ken zijn woord en heb er alle vertrouwen in.
Ik zie uit naar de Here.
Ik zie naar Hem uit met nog meer verlangen
dan de nachtwachter uitkijkt naar de nieuwe morgen.
Laten de Israëlieten al hun vertrouwen op de Here stellen,
want de Here is rijk aan goedheid en liefde.
Hij zorgt voor de bevrijding.
Hij zal het volk Israël bevrijden
van al zijn zonden.

Nova Versão Internacional

Salmos 130

Salmo 130

Cântico de Peregrinação.

Das profundezas clamo a ti, Senhor;
ouve, Senhor, a minha voz!
Estejam atentos os teus ouvidos
    às minhas súplicas!

Se tu, Soberano Senhor,
    registrasses os pecados, quem escaparia?
Mas contigo está o perdão
    para que sejas temido.

Espero no Senhor com todo o meu ser,
e na sua palavra ponho a minha esperança.
Espero pelo Senhor
    mais do que as sentinelas pela manhã;
sim, mais do que as sentinelas
    esperam pela manhã!

Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel,
pois no Senhor há amor leal
    e plena redenção.
Ele próprio redimirá Israel
    de todas as suas culpas.